Şimdi Oyun Zamanı : Resfebe Nedir?

resfebe nedir, resfebe örnekleri, resfebe nasıl çözülür

Zeka gelişiminde önemi büyük olan, çocukların resim ve alfabe becerilerini geliştiren oyun, resfebe nedir? Resfebe bir tür zeka oyunudur. Oyun bir kelimenin farklı kelime ya da kelime grupları veya resimler ile anlatılması üzerine tasarlanmıştır. Kelime; harfler, sayı ve resimler aynı anda bir arada kullanılarak bulunmaya çalışılır. Çocukların zeka gelişiminde önemi büyük olan resfebe kelimesi “resim” ve “alfabe” kelimelerinden türetilmiştir.

Refebe Oyununun Faydaları

Resfebe tamamen düşünsel güç ve yeteneğe dayalı bir oyundur. Bu yüzden kelimenin çözüm aşamasında kullanılan resim, harf ve sözcükler bir bütünlük içerecek şekilde seçilmelidir. Oyun çözülürken harf, rakam ve resimler ile kurulan bağ çocukların aktif düşünme sürecini hızlandırarak zeka gelişimine önemli katkılarda bulunur. Resfebe oyunu aynı zamanda;

 • Hızlı ve doğru düşünebilme yeteneğini artırır.
 • Karar verme becerisini geliştirir, hızlı ve doğru karar verebilmeyi sağlar.
 • Sayı, harf ve renk gibi kavramlara bakış açısını geliştirir. Çocukların bu kavramlara farklı açılardan bakabilmesini sağlar.
 • Resfebenin faydalarından bir diğeri çocukların kendini ve yeteneklerini tanımasını sağlamasıdır.
 • Resfebe, plan yapmayı, yapılan plana uygun olarak hareket etmeyi öğretir.
 • Konsantrasyonu geliştirir, odaklanma alışkanlığı kazandırır.
 • Resfebe çocukların merak duygusunu geliştirir. Merakın gelişmesi ile birlikte çocuk araştırmayı, araştırdıklarını uygulamayı öğrenir.
 • Oyun sistemli ve disiplinli çalışmayı öğretir.

Resfebe Nasıl Çözülür?

Resfebe daha çok çocuklar için kullanılsa da aslında her yaştan kişiye hitap eden bir oyun türüdür. Resfebede harf ve sayılar kullanılır, kimi zaman bazı kelimeler için görseller ters çevrilebilir. Çözümlerde insan vücudunun bölümleri, matematik sembolleri, müzik ile ilgili görseller kullanılabilir.

En yaygın bilinen resfebe örneklerinden biri C1’dir. C1 bir harf ve bir rakamdan oluşur ve yalnızca harf ile yazıldığında, ortaya “cebir” ( “C1 = cebir”) kelimesi çıkar. Bir başka resfebe örneği ise “NNNNNN = altın” ‘dir. Resfebe oyununun daha iyi anlaşılması için sizler için hazırladığımız diğer resfebe örneklerine de göz atabilirsiniz.

 • 1= Bir, 2= iki. Örnek: 12m=BİRİKİM
 • «KOL» hecesi için «İNSAN KOLU» görseli
 • Saat görseli ikiye bölünerek ortasına «N» harfi yazılarak sanat kelimesinin elde edilmesi
 • ”Do” hecesinin oluşturulması için ”do” notasının kullanılması.