Obsesif Kompülsif Bozukluk Nedir? Nasıl Tedavi Olabilirler? OKB

Obsesif Kompülsif Bozukluk Nedir? Nasıl Tedavi Olabilirler? OKB

Obsesif Kompülsif Bozukluk Nedir?

Yaşanıldığı takdirde hayatı zindana çevirebilen, çoğunlukla strese dayalı, genetik faktörlerin de rol oynadığı psikolojik bir rahatsızlık çeşididir Obsesif Kompülsif Bozukluk Nedir sorusunun cevabı.
Sosyo ekonomik yapı gözemeksizin kadın erkek, çoluk çocuk büyük bir kitlenin muzdarip olduğu, Obsesif Kompülsifler, çoğunlukla, bir düşünce ya da dürtüyü takıntı haline getirirler.
Yinelenen hareketler, belli başlı kelimeleri tekrarlama, nedensiz evham ve kaygı gibi semptomlara sahip OKB li bireyler, günlük hayatlarında oldukça zorluklarla karşılaşırlar.

Psikolojik Bir Sorun mudur?

Evet ama psikolojik durumların en masumudur Obsesif Kompülsif Bozukluk.

Aile bireylerine zarar verme endişeyle, ev içinde eline kesici delici alt almayanlardan tutun da, geceleri lambayı 89 kere açıp kapamadan uyuyamayanlara kadar birçok çeşidi vardır OKB‘nin.

Bu kadar kötülüğün, yalanın dolanın hüküm sürdüğü dünyada, obsesif kompülsifler, genelde iyi niyetli, hayatın kötülüklerine karşı daha hassas ve bu kötülüklerden daha kolay etkilenebilen insanlardır.

Evin kapısını kilitleyip kilitlemediğinden emin olmadığı için kilometrelerce yolu geri dönenler, bir başkasının evinde tuvalete gidemeyenler, evinin temizlendiğine ikna olmadığı için günde 5-6 kere genel temizlik yapan, düzenin simetrinin olmadığı yerlere girmeyen insanlardır obsesif kompülsifler.

Çevresindekilere Zara Verirler mi?

Hayır, durumlarının ceremelerini kendileri çekerler, kimsenin canını yaktıkları bugüne kadar görülmemiştir. Fazlaca panik, kendi canlarını yakan evhamlara sahiptirler sadece. Her ne kadar genetik faktörler de rol oynasa da, yaşanılan olayların etkisi, obsesyon geliştirmede büyük rol oynar.

Nelerden Etkilenirler?

Sevilen birinin kaybı, geçirilen büyük bir hastalık, kariyerde düşüş gibi olaylardan sonra, kişilerin obsesyon geliştirdiği sıkça karşılanan bir durumdur. Örneğin, ailesinden birin trafik kazasında kaybetmiş birinin, araçlardan korkması veya araba içindeyken ritüel hareketler sergilemesi, yaşadığı acının ve kaybının bir ifadesidir. Bu kişiler, acılarını, herkes gibi ifade etmektense, kendilerine has bir yol bulmuşlardır.

Nasıl Tedavi Olabilirler?

İlaçla tedavi edileceği gibi, takıntılarının asıl sebebini bulma adına bir bilirkişiyle uygulanan terapilere kadar, tedavileri mevcuttur obsesif kompülsif bozukluğun. Durumları hakkında yapılan şakalar, sosyal ortamdan dışlama gibi hareketler, çevrenin gerim gerim gerilmesi, OKB lilerin hayatlarını biraz daha zorlaştırmaktan başka bir işe yaramaz, OKB li kıran insanın da ayrı bir tedaviye ihtiyacı vardır (!)