İşveren ve İşçi Anlaşması : İkale Nedir?

ikale sözleşmesi nedir, ikale nedir, ikale şartları

İşçi ve işverenin karşılıklı anlaşarak, iş sözleşmesini sona erdirmesi anlamına gelen ikale nedir? İkale iki tarafın da anlaşması ile birlikte iş sözleşmesinin sona erdirilmesi anlamını taşır. İş sözleşmesinin kapsamında işçi ve işveren vardır. İkale kapsamında sözleşme haklı nedenler ile ya da bazen ortada herhangi bir sebep yokken bile sona erdirilebilir.

İkale Nedir? Ne Anlama Gelir?

İkale kelimesi sözlük anlamı itibariyle yürürlükten kaldırma, bozma feshetme anlamını taşır. Aynı zamanda iki kişinin aralarında yaptıkları bir anlaşmayı, akdi fikir birliğinde olarak bozması anlamına gelir. İkale iş hayatındaki kullanımında ise işçi ve işveren arasında bulunan sözleşmenin karşılıklı olarak sona erdirilmesi demektir. İkale ile uygulanan sözleşme genellikle işverenin lehine olur çünkü genellikle iş akdinin fesih yolu ile sona ermesi işçinin daha fazla hak elde etmesini sağlar. Ancak buna rağmen kimi durumlarda ikale işçi açısından da avantajlı olabilir. Eğer işçi daha iyi bir iş bulmuş ise işvereni ile anlaşarak ikale yolu ile anlaşırsa ihbar süresi göz önüne alınmadan sözleşmesini sonlandırabilir.

İş Kanununun 24üncü maddesi kapsamında haklı fesih yapan bir işçi kıdem tazminatı hak eder. Bununla birlikte 25inci madde kapsamında fesih yapan bir işveren bildirim sürelerini beklemeden ve tazminatsız olarak işçiyi çıkarabilir. ancak eğer sözleşme ikale yolu ile sonlandırılıyorsa feshe bağlı olarak oluşan bu tip haklar söz konusu olmayacaktır.

İkale Neden Yapılır?

İkale sözleşmesi farklı sebeplerden dolayı yapılabilir. Günümüz iş dünyasında işverenler çalışma hayatı içerisinde birçok hakka sahiptir. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, iş güvencesi vb. gibi haklara sahip olan işçi işten ayrılma sürecinde iş davaları ile uğraşmak istemediği için işvereni ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sonlandırmak isteyebilir. İkale yapıldığında işçi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, iş güvencesi, işe iade davası açma hakkı, işsizlik maaşı gibi feshe bağlı haklarından yararlanamaz. Kimi durumlarda ikale sözleşmesi, iş güvencesi hükümlerinden kurtulmak isteyen işverenlerin de tercih ettiği yöntemler arasına girer. Ayrıca işveren işçinin işe iade davası açmasının önüne geçmek için de ikale sözleşmesini tercih edebilir.