Yeni Nesil Depresyonu : Hikikomori Nedir?

hikikomori nedir ve neden olur, hikikomori belirtileri

Japon dilinde elini ayağını çekmek anlamına geleni bir tür teknolojik hastalık olan hikikomori nedir? Hikikomori  Japoncada “içeri çekilme, hapsedilmiş olma” anlamlarını taşıyan bir kelimedir. Daha çok yetişkin kişilerin, ergenlerin ve münzevilerin kendilerini toplumsal yaşamdan çekerek soyutlamalarını ifade eder. Bu soyutlama çoğunlukla aşırı seviyededir. Kişi temel ihtiyaçları dışında tamamen kendisini toplumdan izole eder. Yeni nesil depresyonu olarak da bilinen hikikomori dikkate alınmadığında kişinin psikolojisinde ciddi yaralar oluşturabilir.

Hikikomori Nedir? Neden Olur?

Modern çağın keşişleri olarak tabir edilen hikikomoriler kendilerini tamamen yalnızlığa hapsederek çoğu zaman aileleri ile bile görüşmeden yaşarlar. Eve ya da bir odaya hapsederek sürdürülen yaşamda kişi kendisini daha çok web dünyasına verir. Bir izolasyonun sonucu olarak olarak düşünülen bu durum kişinin daha çok soyutlanmasına ve gerçek hayatta değil  tamamen web dünyasında yaşamasına yol açar. Okulda dışlanma, okula gitmeme isteği, stres , çevresel baskı gibi faktörlerin sebep olduğu düşünülen hikikomori bir internet bağımlılığı değildir. Ancak kişi yaşamını web üzerinde sadece web dünyası ile iletişim kurarak sürdürür.

Hikikomori Belirtileri

  • Dağınıklık
  • Aşırı duygusal olma
  • Evlilik düşünmeme
  • Hayat kaygısı olmama
  • İş, kariyer, para kazanma derdi olmama
  • Ani sinir patlamaları
  • Depresyon
  • Saldırganlık

Hikikomori Nasıl Tespit ve Tedavi Edilir?

Hikikomoride kişiler günlük hayattaki sorumluluklarını ertelemeye hatta çoğunlukla yerine getirmemeye başlar. Birçok ihtiyacını bilgisayar ekranı karşısında gideren hikikomoriler zamanla karamsar, mutsuz, yaşamdan keyif almayan bir depresyon havasına bürünür. Hikikomori daha çok sosyal uyumsuzluk, başarısızlık ve onaylanmama kaygısı yaşayan ergenlerde, sosyal fobi ve antisosyallik gibi bir sosyal bozukluğu olan kişilerde gözlenir. Daha çok erkeklerde görülen rahatsızlık yüksek oranda 15 yaş civarında görülür.

Hikikomorinin tedavi edilebilmesi için altında yatan sebebin bulunup ortadan kaldırılması gereklidir. Kişinin bilinçaltında yatan eleştirilme, reddedilme, beğenilmeme, onaylanmama, alay edilme gibi olumsuz duygu durumlarının üzerine gidilebilir ve bunların önemsiz olduğu vurgulanabilir. Psikolojik destek gerektiren hikikomori’de sadece hastanın değil ailenin de bilinçlendirilmesi ve hikikomorinin tedavi sürecinde çocuğa destek olması sağlanmalıdır. Hasta bu süreçte kendisini mutsuz ve güvensiz hissedeceği yerlerden uzak tutulmalı, tedavi doğal akışına bırakılmalıdır.