Aseksüel Nedir?

Aseksüellik durumu, pek sık rastlanılmayan bir durumdur. Bu nedenle birçok kişi tarafından anlamı bilinmemektedir. Peki, aseksüel nedir? Bir cinsel yönelim midir, yoksa cinsel bozukluğu ve eksikliği mi ifade eder? Aseksüeller toplumun neresinde yer alırlar?

Aseksüellik Nedir?

Aseksüellik, herhangi bir kişiye yönelik olarak cinsel çekim eksikliği olarak ifade edilir. Aynı zamanda, cinsel etkinliğin yokluğunu ya da düşüklüğünü de ifade etmektedir. Bir cinsel yönelim eksikliği olarak düşünülebilir. Sık rastlanılan bir durum değildir. Öyle ki, 2004 senesinde yapılan bir araştırmada aseksüelliğin yaygınlığının %1 olduğu belirlenmiştir. Bir bilimsel araştırma alanı ve cinsel yönelim olarak kabul edilmesi oldukça yenidir. Hem psikolojik hem de sosyolojik açıdan büyümekte olan bir araştırma alanına dönüşmüştür. Bazı araştırmacılar aseksüelliği bir yönelim olarak savunurken, bazı araştırmacılar tarafından Aseksüellik, bir yönelim olarak görülmez.

Aseksüellik Bir Yönelim Mi Cinsel Bozukluk Mu?

Aseksüelliğin cinsel yönelim olup olmadığı hala tartışmalı olan bir konudur. İki tarafın da güçlü argümanları bulunmaktadır. Aseksüellik; cinsel isteğin bulunmaması ya da azalması, kimseye seksüel bir ilgi duymama belirtilerine sahiptir. Bu nedenle Hipoaktif Cinsel Bozukluk ile aynı olduğunu savunan kişiler vardır. Buna rağmen Aseksüellik, genel itibariyle bir bozukluk veya cinsel işlevin bozukluğu şeklinde kabul edilmemektedir. Hipoaktif Cinsel Bozukluğu olanların aksine aseksüeller, bariz bir sorun ya da sıkıntı göstermezler. Yalnızca cinsel uyarılmada bir eksiklik yaşamaktadırlar.

Aseksüellik Başka Nelere Yol Açıyor?

Aseksüel bireylerde bazı rahatsızlıklar da görülebiliyor. Üretilen bazı argümanlarda aseksüeller, doğal cinselliği reddetmektedirler. Bu nedenle de anksiyete yaşamaları daha mümkündür. Tüm bunların dışında aseksüeller, cinsel işlev bozukluğu mu değil mi diye tartışılmaya devam edilmektedir. Her şeye rağmen aseksüellik, çoğu zaman bir cinsel yönelim olarak kendisini kabul ettirmeyi başarıyor. Sosyal medya ve internetle beraber bu yönelimde olan kişiler, birbirini bularak çeşitli topluluklar kurmuşlardır. Aseksüeller tarafından kurulan, en bilinen ve en hızlı şekilde büyüyen topluluk ise, 2001 senesinde David Jay tarafından kurulmuştur. Bu topluluk Aseksüel Görünürlüğü ve Eğitimi Ağı ismiyle çalışmalarını günümüzde de sürdürmektedir.