Örüntü Nedir?

Bir olay ve ya nesne kümesinde bulunan elemanların ardışık ve düzenli bir şekilde birbirini takip etmesi sonucunda yenilenmesi olayı örüntü nedir? sorusunun cevabı olarak kabul edilebilir. Basitçe bir örnek ile bunu anlatmak gerekirse bir haftada ardışık olarak birbirini takip eden günler vardır. Bir sene içerisinde birbirini takip eden aylar da bu şekildedir ve bunlara örüntü adı verilmektedir.

Örüntü ve Teknoloji Arasındaki İlişki

Örüntü, anlatım esnasında oldukça basit bir kavrammış gibi görünmektedir. Fakat yapay zekanın oluşum aşaması örüntü sayesinde gerçekleşmektedir. Bunun yanı sıra optik karakter okuyucuların, parmak izi tanıma sistemlerinin, Yüz tanıma sistemlerinin ve DNA çözümleme sistemlerinin oluşumu esnasında kullanılan algoritmalar oluşturulurken örüntülerden faydalanılmaktadır. Dilimizde örüntü olarak kullanılsa da genel olarak İngilizce adı olan pattern olarak bilinmektedir. Görsel ve sayısal olmak üzere iki çeşit örüntü bulunmaktadır.

Görsel Örüntü

Örüntüler bir model veya desenden oluşabilmektedir. Meydana getirilmiş olan bazı şekiller sürekli tekrar ettirilerek bir desen haline getirilebilmektedir. Buna en iyi örnek bir zemin üzerine döşenmiş olan fayanslardır. Fayansların üzerinde bulunan şekiller sürekli tekrar ettirilerek bir desen elde edilmektedir. Ayrıca tavus kuşunun kuyruğunda bulunan nazar boncuğuna benzer şekiller de örüntülere örnek olarak gösterilebilir.

Sayısal Örüntü

Matematik biliminde de örüntü örneklerine rastlanılabilmektedir. En basit olarak 3, 6, 9, 12, 15, 16, 19, …. Örneği verilebilir. Bu örnekte dikkat edildiği üzere sayılar 3 ve 3’ün katları olarak devam etmektedir. Fakat örüntü denildiği zaman en bilindik yöntem olan Fibonacci dizisi ilk akla gelen yöntemdir.

Fibonacci dizisi 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711 … diye devam eden sayı dizinidir. Dikkat edildiği üzere her sayı bir önceki iki sayının toplamı sonucunda oluşmuştur ve bu şekilde sonsuza kadar gitmektedir. Sürekli birbirleriyle toplanan bu sayılar birbirleriyle oranlandığında altın oran ortaya çıkmaktadır. Bu dizi içerisindeki herhangi bir sayı, kendinden önceki sayıya bölündüğü takdirde altın orana gitgide yaklaşan bir dizi elde edilmektedir.