Osmanlının Muhalif Gücü : Jön Türkler Nedir?

Jön Türkler nedir ve kimdir, Jön Türkler osmanlı, Jön Türkler tarihi

Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ortaya çıkan, kendilerini meşrutiyetçi ve laik ilan eden genç ve aydın kuşak, Jön Türkler nedir? Genç Osmanlılar olarak da bilinen Jön Türkler, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde Abdülhamit’e muhalif olmak için ortaya çıkan, tamamı gençler ve aydınlardan oluşan bir gruptur. Başta Abdülhamit’e muhalif olarak başlayan ancak ileri ki Osmanlı’ya Avrupalılaşmayı getiren Jön Türkler’in Osmanlı tarihinde yeri oldukça önemlidir.

Jön Türkler’in Tarihi

Jön Türkler Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde yani 19. yüzyılda ortaya dönemin padişahı II. Abdülhamit’i hedef almak amacı ile ortaya çıkmıştır. Amaçları dönemin kötü gidişatını, İmparatorluğun içerisinde bulunduğu kötü durumu düzeltmektir. Bu amaçlarında başarılı olamayan Jön Türkler kendilerine Genç Türkler, Yeni Osmanlılar gibi farklı isimler ile hitap etmişlerdir. Milliyetçilikten çok Osmanlıcılık kavramı üzerine kurulu olan Jön Türkler’in bakış açıları Fransa’daki burjuvazi kesiminin bakış açıları ile benzerlik taşır. Avrupa’daki yenilikleri takip eden, buradaki yeniliklerden etkilenerek Osmanlı’da da uygulamak isteyen Jön Türkler girdikleri savaşı daha çok edebi yazılarla dile getirmişlerdir. İçlerinde aydın kesimin bulunduğu ve daha çok bu kesimin desteğini alan kesimin yaklaşık 2000 üyesi olduğu bilinmektedir.

Jön Türkler Osmanlının içerisinde bulunduğu siyasi ortama ayak uyduramayıp Osmanlı içerisinde çok fazla barınamamış ve bir çok üyesi sürgün edilmiştir. Üyeler genellikle Avrupa ya da Mısır’a sürgün edilmiş yaşamlarının geri kalanını bu bölgelerde sürgün olarak geçirmiştir. Bilinen en ünlü Jön Türk üyeleri şunlardır: Abdullah Cevdet, Abdurrahman Bedirhan, Ahmet Rıza, Ahmet Fazlı, Ahmet Ferig, Ahmet Kemal, Ahmet Lütfullah, Ahmet Niyazi, Ahmet Saib, Ali Fahri, Ali Fehmi, Ali Haydar, Ali Şefkati, Bahaeddin Şakir, Derviş Hüma, Edhem Ruhi, Emir Şekib Arslan, Halil Ganem, Hüseyin Tosun, Hüsrev Sami, Hüseyinzade Ali.

Jön Türkler Osmanlı içerisinde oldukları süre boyunca ( 1889-1908 yılları arasında ) birçok farklı gazete, dergi ve edebi eser yayınlamıştır. Bu yayınlar Birleşik Krallık, Fransa, Avusturya, Bulgaristan, İtalya, Yunanistan, Romanya, İsviçre, Brezilya, Belçika, Amerika Birleşik Devletleri ve Kıbrıs olmak üzere 13 ülke ve bölgede Türkçe-yabancı dillerde yayınlanarak dünyanın büyük bir kısmına dağılmıştır.