Deizm Nedir?

deizm nedir? deist kime denir?

Deizm Nedir?

Deizm nedir; Evrenin bir yaratıcı tarafından yaratılması ve daha sonrasında bu yaratıcının insanları kendi başlarına bıraktığını kabul etmekte olan inanç veya felsefi akım olan deizm, temelde Yaradancılık anlamına gelmektedir. Genel olarak deizm; peygamberleri ve kutsal kitapları reddetmektedir.

Bütün dinleri reddeden deizm buna rağmen tanrının varlığına inanmaktadır. Bununla beraber cennet, cehennem, melek, şeytan, kutsal kitap gibi kavramların hiçbirini kabul etmemektedir. Deizme göre peygamberler ve vahiy mutlak bilgiye ulaşmanın yolu değildir. Bu inanışa göre insanın sahip olduğu akıl kutsal kitap ve vahiylere ihtiyaç duyulmamasını sağlamaktadır. Yaratıcı evreni ve dünyayı bir kere yarattıktan sonra kendi yasalarına göre işlemesi adına insanlar ve evreni bir başına bırakmıştır.

Kime Deist Denir?

Deizmde inanışın tanımlanması adına kullanılmakta olan doğal inanç ve din kavramları herhangi bir aracı olmadan yalnızca akıl aracılığı ile kavranabilecek tarzda yalın bir tanrı inancını benimsemekte olan kişiye deist denilmektedir.

Deizmin Özellikleri

• Tanrı vahiy göndermez.
• Peygamberlere ve kutsal kitaplara inanılmaz.
• Cennet, cehennem gibi öğeler asla yoktur.
• Genel itibari ile deistler özgür düşünceye sahip kişilerdir. İyi birer birey olmak adına kitaplara ve peygamberlere hiçbir şekilde gerek duymazlar.
• Deizme inanmış olan kişiler imam, rahip ve haham gibi din adamlarına gereksinim duymazlar. Çünkü bir bireyin istemiş olacağı tek şey insanlık durumunu düşünme ve kendi sağduyusudur.

Deizmin Kategorileri Nelerdir?

Deizmin sonrasında ortaya çıkmış olan inançlar ya da akımlar anlam karmaşasının oluşmaması için başlarına ek ve isim alırlar.

Pandeizm

Evrenin tümü tanrı olarak kabul edilir. Pandeizm içerisinde her şey tanrın bir parçası olarak kabul edilmektedir. Buna göre tanrı kainattan bağımsız değildir ve ayrı bir varlığı bulunmamaktadır.

Panendeizm

Pandeizmden ayrı olarak ruhun bir tek amacı vardır o da oluşmuş olduğu tanrıya geri dönmektir. Ve bunun tek yolu da tek evrensel kanun olarak kabul edilen evrimden geçmektedir.

Spiritüel Deizm

Bu kavram içerisinde sezgi, tefekkür, doğa ile birleşim ve meditasyon gibi durumları barındırmaktadır. Spiritüel deizm içerisinde deistler karma ve sonsuz ödül gibi inançlara da sahip olabilmektedir.