Oldukça Önemli: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Nedir?

toplumsal cinsiyet eşitliği nedir, toplumsal cinsiyet eşitliği ne demek, toplumsal cinsiyet eşitliği anlamı

Birlik ve bütünlüğün sağlanabilmesi, insan haklarına, demokrasiye ve cinsiyet gruplarına eşit davranılabilmesi için önemi oldukça büyük olan toplumsal cinsiyet eşitliği nedir? Toplumsal cinsiyet eşitliği bir toplumdaki farklı cinsiyet gruplarının aynı haklara sahip olması anlamına gelir. Yani bir cinsiyet grubu diğer bir cinsiyet grubundan üstün ya da aşağıda olamaz, olmamalıdır. Kadın hakları, LGBT hakları gibi konuları kapsamına alan toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili merak ettiğiniz her şey yazımızın devamında…

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ne Demektir?

Toplumsal cinsiyet eşitliği ekonomik ve politik bir felsefeyi barındırır. Bu anlayış kadın ve erkeğin tercihleri ne olursa olsun aynı hak ve özgürlüğe sahip olmasını içerir. Ayrımcılığı, sosyal rol ve davranışların biçimlendirilmesini kabul etmeyen toplumsal cinsiyet eşitliği cinsiyet temelinde yapılan tüm ayrımcılıklara karşıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliğine göre:

  • Kız çocuklarına ve kadınlara karşı yapılan tüm cinsiyet ayrımcılığı sona ermeli,
  • Kamu alanları ve özel alanlarda kadın ticareti, cinsel ve her türlü istismarı kapsayan şiddet türleri ortadan kaldırılmalı,
  • Cinsiyet temelinde ayrımcılık yapan uygulama ve yasalar yürürlükten kaldırılmalı,
  • Çocuk evliliği, erken yaşta zorla evlendirilme ve kadın sünneti gibi toplumsal eşitliği bozan durumlar ortadan kaldırılmalı,
  • Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal konularda tüm hakları erkekler ile eşit olmalı, kadınlara her düzeyde  eşit fırsatlar tanınacağı güvence altına alınmalı,
  • Yerel yönetimler ve ulusal parlementolardaki kadınların sandalye oranı artırılmalıdır.

Geleneksel değer yargıları, örf ve din gibi konular ile kadın ve LGBT üyelerine uygulanan hak ve adalet eşitsizlikleri toplumsal eşitsizliğin temelini oluşturur. Kadınların ekonomik kaynaklara ulaşma, finansal hizmetler, miras ve doğal kaynaklara erişim vb. gibi konularda erkekler ile eşit olmaları onların en doğal haklarıdır. Kadınlar cinsel tercihleri, üreme koşulları, gebelik önleyici uygulamalar hakkında kendileri özgürce karar verebilmeli, siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde özgürce yer alabilmelidir. Kadınlara ve erkeklere toplumsal olarak yüklenen roller ve sorumluluklar ortadan kaldırıldığında daha özgür ve daha aktif bireyler yetiştirilebilir. Ayrıca bireylerin heteroseksüel, homoseksüel ve biseksüel olmak üzere 3 farklı cinsel yönelimi olduğu, bu yönelimlerin doğal bir gerçek olduğu diğer bireyler tarafından kabul edilmeli ve bu tip yönelimleri bulunan kişilere de aynı hak ve özgürlükler tanınmalıdır.