Yapılanma, Uyum ve Kalkınma! Tika Nedir?

tika nedir, tika ne demek, tika görevleri

Sağlık, eğitim, tarım ve hayvancılık, idari-sivil alt yapı, restorasyon gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren kuruluş, tika nedir? Tika, Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı ‘nın kısaltılmış halidir. Ajans Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı’na bağlı olarak çalışır. Uluslararası bir yardım teşkilatı olarak görev alan Tika’nın faaliyetleri yurt dışı ofisleri aracılığıyla organize edilir.

Tika Nasıl Çalışır?

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının sonrasında kurulan tika’nın kuruluş amacı Türk Cumhuriyetleri’nin yeniden yapılanma, uyum ve kalkınma ihtiyaçlarına cevap vermektir. Bu amaç ile Bakanlar Kurulu’nun 24 Ocak 1992 tarihli Kararıyla, 21124 sayı ve 27 Ocak 1992 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 480 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Faaliyete başladığı yıllarda Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olan tika, 1999 yılında Başbakanlık’a bağlanmış, ilgili Başbakan Yardımcılığı’na karşı sorumlu ve tüzel bir kişiliğe sahip olmuştur.

Tika Türkçe’nin konuşulduğu yerler olmak üzere, Türkiye’nin komşu ülkelerine yardımcı olmak amacı ile kurulmuştur. Kuruluş bu ülkelere ve gelişme aşamasında olan ülkelere kalkınma faaliyetlerinde destek olur. Bu ülkeler ile ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel, eğitim alanlarında işbirliği geliştirilir. Ülkelerin kalkınma faaliyetlerini desteklemek amacı ile projeler ve programlar uygulanır. Tika aynı zamanda Balkanlar ve Orta Asya başta olmak üzere ortak Osmanlı eserlerinin tarihi mirasının korunmasını amaçlar.

Tika’nın Görevleri

  • Türkiye’nin temel hedefleri korunarak, yardıma ihtiyacı olan ülkeler ile işbirliği ve yardım projeleri düzenlemek,
  • Bu ülkelerin kalkınma ve ihtiyaç hedeflerine göre yapılabilecek işbirliği ve yardım konularını belirlemek,
  • Yardım edilen ülkelerin bağımsızlığını güçlendirmek,
  • Yardım edilen ülkelerin pazar ekonomisine geçiş çabalarını desteklemek,
  • Bu ülkelerin arz ve taleplerinin düzenlenmesine destek olmak,
  • Gelişmekte olan ülkeler ile birlikte  ticari, finansal, teknolojik, eğitim gibi farklı konularda birlik oluşturmak,
  • Planlanan proje ve programlar hakkında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli işbirliği ve koor­dinasyonu sağlamak,
  • Türk Kültür Merkezleri aracılığı ile yardım edilecek ülkelere eğitim ve kültür alanlarında işbirliği planlaması yapmak.

Tika’nın Çalışma ve Faaliyet Alanları

Tika başta Orta Asya ülkeleri olmak üzere toplamda 37 ülkede görev alan bir kuruluştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tek Teknik Yardım Kuruluşu olan tika’nın 20 ülkede 22 Program Koordinasyon Ofisi bulunur. Tika aşağıda yer alan tüm sektörlerde faaliyet göstermektedir.

1. Sosyal Altyapılar ve Hizmetler,

2. Eğitim,

3. Sağlık,

4. Nüfus Politika / Programları,

5. Su ve Su Hijyeni,

6. İdari ve Sivil Altyapılar,

7. Diğer Sosyal Altyapı ve Hizmetler,

8. Ekonomik Altyapılar ve Hizmetler,

9. Ulaştırma ve Depolama,

10. İletişim,

11. Enerji,

12. Bankacılık ve Finans,

13. İş ve Diğer Hizmetler,

14. Üretim Sektörleri,

15. Tarım Ormancılık ve Balıkçılık,

16. Sanayi Madencilik ve İnşaat,

17. Ticaret ve Turizm,

18. Çoklu / Çakışan Sektörler.