Osmanlı’da Medeni Hukuk: Mecelle Nedir?

5 Mayıs 2019 Ne Nerdeyim 0

Osmanlı İmparatorluğu’nun şer’i mahkemelerinde hukuki dayanak olarak kullanılan medeni hukuk, yani mecelle nedir? Uzun versiyonu Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye olan mecelle 1868-1876 yılları arasında kullanılan bir medeni hukuk […]