SVT nedir?

svt, svt nedir

Belki çok basit bir açıklama olacak ama SVT nedir? sorusunun açılımı kısaca ‘Supraventriküler taşikardi’dir. Aslına bakılırsa ciddi ve üstünde kafa yorulması gereken SVT halk arasında sıklıkla aranan kelimeler arasında yer alıyor. Ara sıra kalbinizin egzersiz, yüksek ateş veya stres hadrici bir nedenle aşırı hızlı atması anlamına gelir. SVT nöbeti durumunda kalbin elektrik sistemi anormal çalışır, kalbin olağan dışı hızlı atmasına sebep olur. Nabız dakikada en az 100 kez atar ve dakikada 300’e çıktığı görülür. Tedavi sonrası veya kendiliğinden kalp çoğu zaman dakikada 60 veya 100 atım seviyesiyle normale döner.

SVT HANGİ YAŞ ARALIĞINDA GÖRÜLÜR?

Supraventriküler taşikardi (SVT) ritim bozukluklarının en yaygın görülen sebeplerindendir. Çoğu idiyopatik olmakla beraber kalıtsal kalp rahatsızlıkları durumunda da görülebilir. Tüm yaş aralığında görülebilir ve 35/100.000’lik bir insidansa sahiptir. Supraventriküler taşikardi (SVT), atriyoventriküler (AV) nodun üstünden köken alan tüm taşikardiler için belirtilen genel bir terimdir. Ancak SVT terimi çoğunlukla ani başlangıçlı dar kompleksli taşikardileri betimlemek için kullanılır.

SVT NASIL SINIFLANDIRILIR?

Taşikardiler genellikle supraventriküler, ventriküler ve atriyoventriküler olmak üzere üç gruba bölünür. Fakat klinik pratikte aksesuar yol taşikardileri de SVT grubunda olduğu belirtilir. Genellikle tıbbi terimler olmasından dolayı anlamakta güçlük çekebilirsiniz fakat ritim bozukluklarının sebebi bu terim SVT kendi arasında da farklılık gösterir bunlar başlıca;
Sinüs taşikardisi, Atriyal taşikardi, atriyal flutter, atriyal fibrilasyon, Atriyoventriküler nodal reentrant taşikardi, Kavşak taşikardileri, Aksesuar yol taşikardileri ise; ortodromik ve antidromik atriyoventriküler reentrant taşikardi (AVRT) alt kategorileri içinde değerlendirilir.

PEKİ SVT BELİRTİLERİNİ NASIL ANLARIZ?

Hastalarda semptomlar taşikardinin biçimine, atak seyrine, süresine ve altta yatan hastalığın durumuna göre farklılık göstermektedir. Hastalar basit bir çarpıntı hissi, hafif baş dönmesi, göğsünde rahatsızlık hissinden bayılma, ciddi göğüs ağrısı ve nefes darlığı ve kalp yetmezliği semptomları gibi ciddiye alınması gereken durumlarla karşılaşabilirler.

SVT TEDAVİ YÖNTEMLERİ HANGİLERİDİR?

İşte bu paragrafa dikkat çünkü birçok hastada SVT’ler beningdir ve kendiliğinden düzelir. Bazı durumlarda hafif göğüs ağrısı, hipotansiyon ve yoğun anksiyete gelişir. SVT ile şikayette bulunan hastada öncelik hemodiamik bozukluk olup olmadığını tespit etmektir. SVT ile beraber seyreden göğüs ağrısı, nefes darlığı, bilinç kaybı, hipotansiyon, kalp yetmezliği bulguları varsa elektriksel kardiyoversiyon acilen uygulanmalıdır. Şayet hastada görülen belirtiler çarpıntı ve anksiyete ile sınırlı ise konservatif tedavi yöntemi uygulanmalıdır. Konservatif teknikler nonfarmakolojik ve farmakolojik yöntemleri içerir.

Kateter ablasyonu son zamanlarda gittikçe artış gösteren, komplikasyon oranı düşük ve başarı oranı yüksek seviyede bir tedavi yöntemi olarak bilinir. Bu işlemin süre almasından dolayı, radyasyona daha az maruz kalınır, Kardiyolojinin bu gelişiminden dolayı SVT tedavisinde öncü olarak uygulanılır. Öte yandan sadece ilaca dirençli hastalar dışında aynı zamanda ilacı reddeden hastalarda da uygulanabilecek bir tedavi şeklidir.