Sayı Değeri Nedir?

sayı değeri nedir?

Sayı değeri nedir?

İlköğretime adım atan her bireyin artık merdiven basamaklarından daha farklı gördüğü yeni bir anlam daha oluşur: Sayı değeri. Mini mini çocukların hayatlarına bir anda giren sayı değeri nedir? Matematik der ki: bir sayının rakamlarını belirten değere sayı değeri denir. Yani 254 sayısı 3 basamaklı bir sayıdır. Bu 254 sayısı birler, onlar ve yüzler basamağından oluşur. Peki sizce 254 sayısındaki 4’ün sayı değeri nedir? Birazdan bunu açıklayacağız.

Sayı ve basamak değeri aynı şey midir?

Matematik dersinden usanan öğrencilerden değilseniz eğer bulmacaya dönen sayı değerlerini hesaplamak çok da eğlenceli bir iştir. Her zaman karıştırılan basamak değeri ve sayı değeri aynı şey değildir. Basamak değeri bir rakamın sayıda bulunduğu basamağa göre aldığı değerin adıdır. Şimdiye kadar hiçbir şey anlamayan sözelcilere selam diyerek bir örnekle durumu anlatmaya çalışalım.

Sevgili 254 sayısını tekrar ele alırsak 2,5 ve 4 rakamlarının yüzler, onlar ve birler basamağından oluştuğunu söylemiştik. Bu sayının basamak değerini hesaplama işlemi şöyle yapılır: 2×100=200, 5×10=50, 4×1=4. Yani şöyle düşünebilirsiniz bir sayıyı yazıya aktarırken iki yüz, elli, dört olarak yazarsınız. İşte okuyabildiğiniz durumlar basamak değeridir.

Sayı değeri ise o basamakta bulunan sayıların düz ele alınışına verilen isimdir. Şöyle ki yine sihirli sayımıza dönersek, 254 sayısının sırayla sayı değerleri 2,5.4’tür. Yani o basamakta bulunan rakam bize sayı değerini verir.

Ayrıca bir ipucu daha eklemiş olalım. Şunu asla unutmayın milyonluk değerini de anlatsa onluk bir sayı da olsa bir sayının birler basamağındaki rakamı bulabilmek için basamak değeri her zaman 1 ile çarpılır işte bu rakam sayı değerine eşittir. Yani 20000 sayısının birler basamağındaki değer 0’dır.

Herhangi bir doğal sayıda unutmamanız gereken bir başka kuralsa, birler basamağı 1 artar ya da eksilirse, sayı 1 artar ya da eksilir. Onlar basamağı 1 artar ya da eksilirse o sayı 10 artar ya da eksilir. Yüzler basamağı 1 artar ya da eksilirse o sayı 100 artar ya da eksilir.*