Peygambere Selam Olsun: Salavat Nedir?

salavat nedir, salavat ne demek, salavat anlamı nedir

İslam dininde yeri ve önemi büyük olan, bir çok farklı şekilde yapılabilen bir dua türü, salavat nedir? Salavat müslümanların peygamberi olan Muhammed’e ve Muhammed’in soyundan gelen ehl-i beyt olarak adlandırılan kişilere okunan dualara denir. Bu duaların amacı peygambere ve onun soyuna saygıları bildirmektir. Salavat birçok farklı biçimde yapılabilir. Yazımızın devamında nasıl salavat getirilir, salavat örnekleri nelerdir gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

Nasıl Salavat Getirilir?

Salavat, tebrik, tezkiye, dua gibi anlamları taşır. Aynı zamanda istiğfar, rahmet ve Peygamberimiz (asm)’e yapılan duâ anlamına gelir. İslam dininde salavat “Belirli vakitlerde, Kur’an’da emredildiği tarzda ve Hz. Peygamber (asm)’in tarif ettiği şekilde yapılan ibadet.” olarak geçer. Salat kelimesinin çoğulu olan salavat halk arasında daha çok peygamber Efendimiz’in -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ismi zikredildiğinde yapılan duâ olarak geçer.

Salavat birçok farklı şekilde yapılabilir. Salavatların en yaygın ve en kısa olan biçimi ; “Âllâhümme salli alâ Muhammed.” tir. Bu salavat “Allâh’ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed’e, salatu selam eyle.” anlamına gelir. Kur’ân-ı Kerim’de salavat şu şekilde geçer:

“Âllâh ve O’nun melekleri Peygamber’e hep salât ederler. Ey mü’minler, siz de Ona salât (ve dua) ediniz ve samimiyetle selam veriniz.” (Ahzab, 33/56).

Her Müslüman için yerine getirilmesi gerekli bir görev olarak bildirilen salavat için peygamber Muhammed şu sözleri buyurmuştur:

“Yanında anıldığım kişi bana tam bir salât ü selâm getirmezse o benden değildir, ben de ondan değilim. Allâh’ım! Benimle alâkasını devam ettirenle Sen de alâkanı devam ettir. Benimle alâkasını kesenle Sen de alâkanı kes.”(Deylemî, el-Firdevs, III, 634)

“Cimri, yanında adım anıldığı hâlde bana salât ü selâm getirmeyen kimsedir.” (Tirmizî, Deavât, 100)

“Kim bana salât ü selâm getirmeyi unutursa cennetin yolunu şaşırır.” (İbni Mâce, İkâmet, 25)

“Cenâb-ı Hakk’a yarın rızâya ermiş olarak mülâki olmak arzusunda bulunanlar bana çokça salât göndersinler.” (Ali el-Müttakî, I, 504/2229)

Salavat, genellikle Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in ismi söylendikten hemen sonra “sallallâhu aleyhi ve sellem” (Arapça: صلى الله عليه و سلم) şeklinde söylenerek gerçekleştirilir. Yazı dilinde ise salavat “s.a.v.”, “s.a.s.” veya “s.a.” olarak kısaltılır.