Ritalin Nedir?

Ritalin, amfetaminle ilişkili bir uyarıcıdır ancak hafif bir etkiye sahiptir. Ritalin nedir ve özelikkleri nedir sorusunu sizler için açıklamaktayız. Ancak istismara uğradığı zaman hoşgörüye ve bağımlılığa neden olan bir ilaçtır. Ana yan etkileri uykusuzluk ve iştah azalmasıdır. Rahatsızlık, bulantı, baş dönmesi, baş ağrısı nadir yan etkilerdir. Kötüye kullanımı halüsinasyona, aşırı hareket ve paranoyaya yol açabilir. Ritalin ve benzeri ilaç kullanıcıları yüksek oranda kokain kullanımına sahiptir. Ritalin ilk olarak Ciba geigy şirketi tarafından 1950 yılında bulunmuş ve patenti alınmıştır. ilk olarak diğer hastalıklar arasında, depresyon ve kronik yorgunluk, için bir tedavi olarak tatbik edilmiştir. 1960’lar da ilk kez hiperaktivite bozukluğu uyarısı veya DEHB olan çocukları tedavi etmek için kullanıldı.

Ritalin Tartışmaları

Ritalin’in bu kullanımı tartışmalıdır. Sağlıklı çocukları yaratıcılıklarını ve manevi enerjilerini dökerek “zombilere” dönüştürdüğünü söylenmektedir. Ve bu, çocukları daha sonraki yaşamlarında maddelere bağımlı hale getirebilir. Öte yandan, birçok ebeveyn hem kendi yaşamlarının hem de çocuklarının ritalin ile daha iyi değiştiğini bildirmektedir.

Tıbbi Kullanım Ve Endikasyonlar

Bazı yan etkiler kilo kaybı, sıcak basması, mide ağrısı ve uykusuzluktur. Gençler tarafından tıbbi olmayan nedenlerle, eğlence amaçlı bir ilaç olarak kullanılıyorsa, o zaman amfetamin kullananlara benzer riskler vardır. Ritalin alan çocukların ilaca tolerans geliştirdiği görünmemektedir. Bununla birlikte, genç insanlar veya yetişkinler tarafından istismar edildiğinde, amfetaminler için de tüm bağımlılık uyarıları geçerlidir.

Kısa Vadeli Etkiler

Ritalin’in, hem olumsuz hem de arzu edilen etkileri, amfetaminlerin etkilerine benzerdir. Birçok madde gibi, ritalinin etkileri doza bağımlıdır. Terapötik dozaj, yetişkinler için bile, altı yaşından büyük çocuklar için günde bir ila üç kez 5 ila 10 mg arasında başlar, ancak günde 60 mg’ı geçmez. Ağır bağımlı eğlence amaçlı kullanıcılar günde yüzlerce miligram alabilirler, bu da arzu edilen etkilere tolerans geliştirdiklerinden dozlarını arttırırlar.

Uzun Dönem Etkileri

Ritalin’in terapötik dozlarının uzun vadeli etkileri açıkça bilinmemektedir. Bazı çalışmalar uzun süreli ritalin kullanımının hem boy hem de kiloda büyümeyi baskılayabildiğini gösterirken, diğer çalışmalar bu bulguyla çelişmektedir. Uzun süreli psikostimülan tedavi altındaki çocuklarda hafif büyüme baskılanması ve kilo kaybı meydana gelirken, bazılarında ritalin almaya başlamadan önce boyları için ortalamadan daha fazladır.