Resesyon Nedir?

resesyon nedir? ekonomide resesyon ifade eder?

Resesyon nedir?

Fitch Ratings açıklamalarında Türkiye’den söz ederken (kendileri Uluslararası Kredi Derecelendirme Kurumu’dur) 2019 için öyle bir kelime kullandı ki herkes ekonomi bilgisine yeni bir bilgi daha ekledi peki bu ‘Resesyon nedir’ sorusunun yanıtı neydi? Bir ülkede eğer ekonomik faaliyetler en az altı ay süreyle gerilerse, ekonomik ilişkiler duraklarsa bu durumda istikrarlı bir durum söz konusu olmamaya başladığına işaret eder. İlk aşamaya ılımlı daralma bunun ilerlemiş durumuna da depresyon ismi verilir.

Resesyon gayri safi yurt içi hasılanın terse doğru yani negatif yönde ilerlemesi durumuna verilen isimdir. Ekonomideki durgunluğa resesyon denebilir. Durgunluk denebileceği gibi bazı dönemlerde üretimdeki düşüşe de resesyon denebilir. Resesyon tam anlamıyla ekonominin genel tabanına yayılmış birkaç ay süren üretim, istihdam gelir gider dengesizliği durumlarda gözle görülen ekonomik aktivitelerdeki düşüştür.

Ülke ekonomilerinin resesyona girme nedeni nedir?

Türkiye için resesyon açıklaması yapıldı ancak ülke ekonomileri neden resesyona giriyor? Bir ülkede eğer ekonomik büyüme nüfusla doğru orantılı olarak yükselmiyor, kişi başına düşen milli gelirin durağan ya da gerileyen haline dönüşüyorsa, işsizlik artıyorsa, ekonomik faaliyetler duraklıyor ya da geriliyorsa, üretim düşüyorsa bu açıklama yapılıyor. Uzun süreli resesyon ise tehlikeli durumlara işaret ediyor. Uzun süreli resesyonun yaşandığı ülkeler için çöküş başlamış oluyor. Ülkeler çok sık resesyona girmese de 1960 ve 2007 yılları arasında yani ortalama 47 yıllık bir dönemde sadece 21 gelişmiş ekonomide 122 resesyon görüldü. Ülke ekonomileri içim şaşırtıcı olmayan bir durum dünya genelinde de aralıklı olarak durgunluk olarak açıklanabilir.

Dünya genelinde yaşanacak kısa süreli krizler resesyon başlangıcına işaret edebileceği gibi bu durum 2008-2009 yılları arasında hemen hemen bütün ülkelerde yaşandı. Bu durumdan etkilenmek istemeyen ülkeler önlemler alsa da risk her zaman ve her ekonomi için var olan yadsınamaz bir gerçektir. Küresel hareketlerde yani dünya çapında bir resesyon söz konusu olduğunda etkisi de o oranda kaçınılmaz oluyor. Mali krizler ülkelerin para politikalarında farklı önlemler almalarına rağmen yaşadığı ve yaşamaya devam edeceği ciddi durumlardır. Bu durumdan çıkmak için farklı ekonomi politikaları izleyen ülkelerde faiz oranları düşürülerek harcama ve tüketimin artırılması ilk hedeflerden biri oluyor.