Siyasi Lider Cihazı: Prompter Nedir?

prompter nedir, prompter ne demek, prompter ne anlama gelir

Özellikle seçim haftalarında siyasilerin gerçekleştirdiği mitinglerde gördüğümüz, kişilerin konuşmaları esnasında sufle almasını sağlayan alet, yani prompter nedir? Prompter elektronik bir suflördür. Kamera önüne yerleştirilir ve konuşmacı kişinin konuşmasını yazılı ya da görüntülü bir şekilde görebilmesini sağlar. İngilizce prompt kelimesinden gelen prompter aslında ortaya çıkarmak, cesaretlendirmek gibi anlamları taşır.

Prompter Nedir? Nasıl Kullanılır?

Prompter tarihte cesaretlendirmek gibi bir anlamda kullanılmış olsa da 15. yüzyıldan itibaren sufle yapmak anlamında kullanılmıştır. Sadece siyasetçilerin konuşmaları sırasında değil, haber kanallarında ya da televizyon şovlarında da kullanılan prompter bir haberi ya da yazıyı eksiksiz okumayı ve hata oranını azaltmayı hedefler. Yabancı kökenli bir kelime olan bu elektronik cihaz televizyon kanallarında kullanıldığında kamera karşısına yerleştirilir. Spikerin ya da konuşmacının konuşmasını hatasız ve kolayca yapabilmesini sağlayan prompter, haber akışının sağlanmasında oldukça yardımcıdır. Unutulma oranını azaltan, aksaklıkları önleyerek olumsuz bir duruma izin verilmesini engelleyen prompter ulusal yayın yapan bir çok kanalda kullanılmaktadır. Bununla birlikte siyasi miting ve gösterilerde de siyasetçilerin konuşmalarını hatırlayabilmesi ve hatasız sürdürebilmesi için sahne önüne, konuşmacının görebileceği şekilde prompter yerleştirilir.

Prompter Nasıl Çalışır?

Klasik bir prompter elektronik bir slayt makinasından meydana gelir. Makina  kamera altına yerleştirilmiş bir monitör ile kamera ve monitör arasına yerleştirilmiş ışın ayırıcı bir cam ekrandan oluşmaktadır. Metin ya da görseller kamera altındaki monitöre yansır. Konuşmacı kişi, monitöre yansıyan notları okumak için kamera lensine doğru döndüğü için izleyici konuşmanın ezberden yapıldığı hissine kapılır. Sahnede kullanılan prompterler ise genelde sahnenin sağ, sol ve ortasına birer tane olacak şekilde üç adet yerleştirilir. Bu sayede konuşmacı hangi yöne doğrulursa doğrulsun prompterden akan metni rahatça görebilir. Bir tür illüzyon sayılabilen bu durum birtakım önlemleri de gerektirmektedir. Örneğin konuşmacı konuşmasına başlamadan önce prompterden geçecek olan yazılı metinler mutlaka kontrol edilmeli ve yayın esnasında konuşmacının komik bir duruma düşmesi önlenmelidir. Prompter kullanan kişinin de bazı şeylere dikkat etmesi gerekir. Örneğin konuşma esnasında devamlı promptere bakmak ve bunu belli etmek izleyicileri rahatsız ederek, yayından kopmalarına ve dinlememelerine yol açar.