Neyin Ne Olduğunu Öğreneceğiniz Tek Adres

Dersimiz Geometri: Prizma Nedir?

prizma nedir, prizma ne demek, prizma anlamı nedir

Geometri derslerinde sıkça adı geçen bir çok farklı geometri kavramının bütününü oluşturan prizma nedir? Prizma genellikle en boy ve yükseklik kavramlarına sahip olan cisimlere verilen isimdir. Bazı durumlarda küre gibi en ve boy kavramı bulunmayan, ifade edilemeyen cisimler için de kullanılabilir. Prizma kendi içerisinde küp, dikdörtgenler prizması, kare prizma, silindir, üçgen prizma, düzgün çokgen prizma olmak üzere altı farklı çeşide ayrılır.

Prizmaların Özellikleri

Prizmalar ışığı kıran saydam cisimlerdir. Bu cisimlerin optikte düz yüzeyleri bulunur ve yüzeyler arası açıları değişkenlik gösterir. Prizmaların yapım maddesi daha çok camdır. Ancak tasarlanan dalga boyuna uygun olaca şekilde farklı saydam maddeler de kullanılabilir.

İki prizma üst üste konduğunda üstünde durulan ölçü doğrusunun her iki tarafı birden görülebilir. Bu tip prizmalara çift prizmalar adı verilir ve bu prizmalar bir noktadan bir doğruya inen dik doğruyu bulmayı sağlar. Ayrıca bu prizmalar bir doğrudan bir noktaya çıkan dik doğruyu bulmaya da yardımcı olur.

Prizma Çeşitleri

Küp : Küp üç boyuta sahip bir prizmadır. Alanları birbirlerine eşit olan altı adet karenin birleşmesi ile meydana gelir. Birleşme dik açılar ile gerçekleşir. Küpün altı yüzü bulunun. En belirgin özelliği ise bu altı yüzün de kare olmasıdır.

Dikdörtgenler prizması : Dikdörtgenler prizması altı adet dikdörtgensel bölgenin birleşmesi ile meydana gelen geometrik şekildir.

 

Kare Prizma : Kare prizmanın tabanları kare şeklindedir. Bununla birlikte yan yüzleri de dört eş dikdörtgenden meydana gelir.

Silindir: Silindirin tabanı dairesel bir yüzeye sahiptir. Dikdörtgenin bir kenarı tarafında döndürülmesi ile oluşur.

Üçgen prizma : Üçgen prizmanın altı köşesi, dokuz ayrıtı ve beş yüzü vardır. Bu prizmaların tabanları üçgendir. Yan yüzleri ise dikdörtgen şeklindedir.

Düzgün çokgen prizma: Düzgün çokgen prizmanın yan yüzleri dikdörtgensel bölgelerden oluşur.

Koni : Koni ilki taban olan tam daire ve diğeri yanal yüzey olan kesik daire olmak üzere iki parçadan oluşur.

Küre: Küre yarıçap ve merkez olmak üzere iki elemanlı bir prizmadır. Küre tam olarak açılamaz, prizmalar arasında  aynı ölçülerde en az yüzeye sahiptir.

Exit mobile version