Paradoks nedir?

paradoks, paradoks nedir

Günlük hayat rutininde, insanoğlu devamlı bir şeyler öğrenme arzusundadır, peki Paradoks nedir? Bu öğrenme durumu, bilgi çeşitleri farklı türleri içinde barındırdığı gibi, öyle ki tek bir bilgi çeşidi içinde de oluşabilmektedir. Öğrenilen hatta akılda olan bilgiler, gerçek anlamda insan mantığıyla doğru orandadır. Kısaca Türkçedeki anlamı karşıtlık ve tezatlık anlamına gelir. İşte Paradoks hakkında tüm bilinmeyenler.

PARADOKS NEDİR? NE ANLAMA GELİR?

Paradoks kavramı da, tam da bu durumda devreye giren bir olgudur. İnsan aklında var olan ve de hakikatine kesin olarak inanılan malumatların insan mantığının ötesinde zıt olması paradoks olarak nitelendirilir. Paradoks, çok daha farklı durumlarda da betimlenmektedir. Bu kavramın Türkçedeki manası, tenakuz veya çelişki durumudur. Gerçekliğine güvenmek herhangi bir anlatımın veya malumatın insan ferasetine zıt gelmesi bir paradokstur. Öyle ki birçok anlatımın veya ön görünün, fiile geçmesiyle beklenilenin zıttı sonuçlar doğurması da paradoks olarak belirtilir. Böylece, mantıklı gelen ifade harekete geçince beklenen harici mantık dışı durumlar doğurarak, mantıksız olan ifadenin paradoks olarak isimlendirilmesi sebep olur. Nitekim bu gibi paradokslara ise Türkçede ‘absürt’ olarak nitelendirilir.

PARADOKS’UN TARİHİ VE GÜNÜMÜZDEKİ YERİ NEDİR?

Günümüzdeki çoğu bilim dalının adı, Eski Yunancaya kadar gitmektedir. Öyle ki Paradoks terimi de, Yunancada ‘paradoxus’ sözcüğünden gelmektedir. Bu sözcük Yunancada zıt anlamına gelir. Paradoks genelikle 17. Yüzyıldan itibaren sarf edilmeye başlanmıştır. Avrupalı bazı ünlü düşünürler ve Hristiyan din adamları, Paradoksun dünya tarihine yayılmasına olumlu yönde sebep olmuşlardır. Türkçedeki manası zıtlık ve tezatlık olan paradoks hakkında hayli tarif yapılırken, yakın dönemde kabul olmuş tez veya düşüncelerin yanlışlığını ispatlamak için oluşturulan antitez yahut ifade olarak belirtilmiştir.
Felsefe haricinde paradoks sözcüğü, modern gelişmiş bilim dünyasında da oldukça etkili ve birçok durumda kullanılmaktadır. Bilim insanlarının halk arasındaki ifadesiyle işin içinden çıkmadığı haller paradoks olarak tanımlanır. Kuantum fiziği, istatistik, matematik, felsefe ve astronomi gibi alanlarda, araştırmalara göre kullanılan mantık önermelerinde Paradoks görülür.

Öte yandan günümüzde geleceğin en önemli bilimleri arasında gösterilmekte olan astronomi biliminde, uzay-zaman ilişkisinde de paradokslar kullanılmaktadır.