Narsist Nedir?

narsist nedir
narsist nedir

Narsist Nedir?

Çevremizdeki insanlar arasında sıkça karşılaştığımız, kendini çok seven ve beğenen, dünyadaki en önemli kişi kendisi olduğunu düşünen kişilerin sahip olduğu bozukluk, yani narsist nedir? Günlük hayatımızda narsist kelimesini çok kez duyar olduk. Teknolojik gelişmelerle birlikte insan dünyasının da değişimi ve gelişimi insanları ruh dünyalarını pek çok farklı noktaya götürür oldu. İşte bu duygu durum bozukluklarından biri de narsizm. Narsizm dünyanın merkezinde kendisinin olduğunu düşünme, kendini her şeyden ve herkesten üstün görme, bir tek kendini beğenme durumudur. Narsistlik bir kişilik bozukluğudur. Kişilerin benmerkezci yaklaşımı ile empati gibi güçlü duyguları unutması ve duyarlılıklarını yitirmesi zamanla kişileri narsist olmaya iter.

Narsist Kişilerin Temel Özellikleri

Narsist kişilerin en belirgin özelliği çevresindekilere sürekli büyüklenmeleridir. Bu tip kişiler başarı ve yeteneklerini abartılı bir şekilde çevrelerine göstererek, yine abartılı bir biçimde ilgi beklerler. Sürekli beğenilmek, takdir görmek isterler ve çoğunlukla bekledikleri ilgiyi göremediklerinden, takdir edilmediklerinden yakınırlar. Narsistler empati duygusundan yoksun, bencil ve düşüncesiz karakterlidir. Kendi çıkarları ve amaçları için başkalarını rahatlıkla kullanabilirler. Empati kuramadıkları için başkalarının duygu ve düşüncelerini anlamaktan kaçınır, sadece kendi duygu ve düşüncelerine yönelirler. Narsistlerin günlük hayatlarında düşündüğü şeyler yalnızca kendi başarı ve mutluluklarıdır. Kendini beğenmişlik bu karakterlerin en büyük özelliklerinden biridir.

Narsist kişilik bozukluğu, birçok hastalık gibi farklı sebeplerden kaynaklanabilir. Ancak en büyük etken genetik ve kültürel faktörlerdir. Kişinin ailesinden aldığı eğitim, anne babanın kişiyi yetiştirme tarzı narsiszmi tetikler. Narsist kişilerin aileleri incelendiğinde genelde çocuğu ile ilgilenmeyen ve çocuğu hiçbir zaman takdir etmeyen, çocuğu dışlayan bir baba ve bunun tam tersi çocuğu ile çok fazla ilgilenip onu öven ve her şeyden önemli gören bir anne gözlenir.

Narsist kişilere uygulanan tedavi ilaç değil genellikle terapi tedavisidir. Öncelikle kişide narsist kişilik bozukluğuna yol açan sebep teşhis edilir. Narsizm terapistler açısından tedavisi en zor vakalardan biridir. Ancak sabır ve azimle uygulanan iyi bir klinik gözlem sonucu, hastanın ve yakınlarının da desteği ile kişi zamanla gerçekleri görerek kendi öz kişiliğine kavuşabilir.