Meskûkât nedir?

meskukat, meskukat nedir

İnternette hakkında pek az bilgi olan Meskukat nedir? neye denir? Arapça dil kökü olan bir terim olan meskûkât sözcü çoğul olarak “sikkeler” manasına gelmektedir. Nümismatik, sikke ve madalyonların tarihi ve tarifiyle ilgilenen; Tarih biliminin alt kategorisini oluşturun bir bilim dalıdır. Sikke manasına gelen Yunanca “nomisma” (Kaidelere uyan, muteber olan.) ile Latince “numisma” terimlerinden oluşmuştur.

Öyle ki Meskûkât, sikke yahut kağıt para koleksiyonculuğu ve paraları araştıran çalışma grubu. Halk arasında Sikkecilik olarak da bilinir. Bu sahada uzman bireyler “nümismat” terimiyle isimlendirilir. Günümüz Türkçesine Fransızcadan geçen bu terim, sikke ve para manasındaki Yunanca “nomisma” kelimesinden meydana gelmiştir. Öte yandan Arapça kökenli meskûkât kelimesi ise “sikkeler” anlamında kullanılır. Meskukat veya Nümismatik kelimesi aynı zamanda “para ile ilişkili” anlamında bir sıfat olarak da kullanılır.

MESKUKAT KELİMESİ NEREDEN TÜREMİŞTİR?

Numismatik veya Meskukat kelimesinin kökeni kanun anlamında eski Yunanca nomos sözcüğüne kadar gitmektedir. Kök olarak Nomos’tan türetilmiş ve sikke manasına gelen nomisma sözcüğü Latince’de nummus olarak ifade edilir. Ünlü düşünür Aristoteles, ‘Nikomakhos Etikleri’nden sikkenin anlamını ve kıymetinin kanun ile güvence içinde olduğunu “Nomisma adını taşır, çünkü saf olamayan aksine kanuna ait bir nesnedir.” şeklinde ifade etmiştir.

MESKUKAT NEYE KİME DENİR?

Meskukat, incelediği objelerin zaman içinde yıpranmaması ve bozulmaması sağlamak için sikke ve madalyaların içinde kullandıkları alaşımlar ve ağırlıklar sayesinde, paraların dünyanın farklı yerlerinde dağılımlarını ve haliyle günümüze kadar korunmasını sağlamıştır. Öte yandan, Maskukat yeni çalışma alanlarını belirleyerek; Dünya coğrafyasının, tarihin, dinler ve medeniyetler tarihinin, günümüz sanat tarihinin birçok dönemde ticaret yöntemlerini inceleyip yaşadığımız çağın ekonomi tarihine de ışık tutmuştur.

Numismatik veya Meskukat aynı zamanda; Para koleksiyonculuğu anlamını da taşır. Madeni ve kâğıt hatıra madalyonları, kağıt ve madeni paralar, madalyalar, nişanlar ve jetonlar gibi kategorilere ayrılır. Aynı zamanda Türkçemize Batı dillerinden numismatik olarak geçen bu terim yerine Osmanlıca meskukat (sikkenin çoğulu) kelimesi ile de ifade edilir.

Para koleksiyonculuğunun doğuşu Romalılara kadar ulaşmaktadır. Romanın Dünyaca ünlü komutanı Sezar, Pompeius bilinen ilk para koleksiyoncularından olduğu söylenmektedir. Türkiye’de ise para kolleksiyonculuğu 20. yüzyılın başlarında müzeciler sayesinde başlamış ve devam etmiştir. Öte yandan Türkiye’de “Türk Nümismatik Derneği” ismiyle kurulan dernek, tüm nümizmat ve Meskukat para koleksiyoncularını bünyesinde bulundurmaya devam etmektedir.