Maturidilik Nedir, Kimlere Denir?

maturidilik nedir, kimlere maturidi denir.

Maturidilik Nedir?

Muhammed ibn Muhammed Ebû Mansur el-Mâturîdî’nin kurucusu olduğu itikâdî ekol Maturidlik, akılcılığı ön plana çıkarmasıyla tanınır.
Maturudilik, Hanefiliğin itikadi mezhebidir. Sözlük anlamı, gitmek, izlemek, izlenilen yol anlamına gelen İtikad, gönülden bağlanılan, inanılan bir düşüncenin izinden gidip bunu kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Günümüzde, belirli bir disiplin içeren tüm dini inançları kapsayan İtikad, bu dinlerin izinden giden kitleleri de temsil ediyor aynı zamanda. Allah inancı bir Müslümanın itikadi sayılabildği gibi, Marks’ın öğretileri de bir komünistin itikadıdır. İtikad tanımında aklın önemi büyüktür, her daim sorgulanmaya, tartışılmaya, eleştirilmeye açıktır. Bu nedenle Maturidiler, itikadlarında aklın yerini önemser ve dini tartışmaktan sorgulamaktan çekinmezler.

Kalp ile takdir dil ile ikrar mottosunu benimseyen Maturidiler, aklı üstün tutarlar. Onlara göre, dinin ulaşmadığı bir kimse, kendi aklı ve sorgulaması ile Allah inancına sahip olabilir ve dil ile söylediğine kalp ile inanmadığı sürece, doğru yolda değildir.
Maturudiler için, şirk ya da inkar olmadığı sürece, dinden çıkma gibi bir durum yoktur. Namaz kılmamak, oruç tutmamak gibi durumlar olsa bile, bir kişi, kalbinde ve dilinde kendi inancını hissediyor ve hissettiriyorsa Müslümandır. Doğrusuyla yanlışıyla sevabıyla günahıyla, dine dahildir. Kulların sonsuza kadar cehennemde kalmayacağını savunan inanç, Türk coğrafyalarında yaygınlığı ile bilinir, Pakistan, Hindistan,Orta Asya ülkelerinde de geniş kitlelere ulaşmıştır.

Maturidiler Neyi Savunur?

Akıl ile Allah inancına ulaşmanın mümkün olduğunu savunan Maturidiler, bir yandan da, kişilerin yükümlü olduğu kuralları bilebilmesi için vahiye de ihtiyaç olduğunu kabul ederler. Evrenin kusursuzluğu, doğanın nizamına başvurarak inanç sahibi olan kimseleri bir yandan da Yaratıcıya karşı yükümlüdürler. Bu yükümlülükler, Kuran-ı Kerimde geçen yükümlülükler ile aynıdır.
İmanın ve paranın kimde olduğunun anlaşılmadığı şu günlerde, kalp ile tasdik dil ile ikrara ihtiyaç duyduğumuz açık. Dilimizle söylediklerimizin kalbimizde olmadığı sürece, gerçek sayılmayacağını söyleyen Maturidilik, dini tartışma dışında da, hayat tavsiyesi içermektedir. Tek bir hatanın insanı kötü, günahkar, canavar yapmayacağını ileri süren inanca inanırsınız inanmazsanız biz bilemeyiz, fakat gene de oyculuklar buyculuklara çok fazla takmayın ve siz gelin, ne olursanız olun, gene de gelin!