Manifesto Nedir?

Manifesto Nedir?

Özellikle seçim dönemlerinde televizyonlarda sıkça duyduğumuz, kimi zaman şarkılarda kimi zaman tarih kitaplarında rastladığımız manifesto nedir? Manifesto kelimesi,  İtalyanca ”manifesto”, Fransızca ise ”manifeste” kelimelerinden gelir. Kelimenin temel anlamı imzalı bildiri, yeminli ifade olarak geçer. Latincede ise ”manifestum ” olarak geçen kelime el, yemin basılmış şey anlamından gelir. Tüm bunların ışığında manifestonun genel anlamını incelediğimizde yazılı ve imzalı bildiri, ifade gibi anlamların yanında toplumsal bir hareketin ya da siyasal bir inanışın açıklanması anlamını da çıkarabiliriz.

Manifesto Türleri

Manifesto kelimesi birçok farklı yerde kullanılabilir. Siyasal olayların ve toplumsal hareketlerin halka duyurulabilmesi için yazılı, imzalı, açık ve net hazırlanan bildiri anlamı, manifesto kelimesinin en yaygın anlamıdır. Tarihte, denizcilikte, siyasette ya da sanat dallarında farklı manifesto örneklerini görebiliriz.  Örneğin manifesto deniz ticaretinde yetkili bir gümrük için kullanılan bir kelimedir. Bu gümrük yük gemilerinde bulunan eşyaların cisminin ne olduğunu ve hangi miktarda olduğunu belirtmekle yetkilidir. Ayrıca yükler gemiden boşaltılırken gerekli kontrolleri de bu gümrük yapar. Manifestolar ayrıca ticaret gemilerine yüklenen malların ayrıntılı açıklamasını içerir. Gemiler bu manifesto ile yüklerini gidecekleri noktaya götürürler.  Bu manifestolar yükleme limanlarında bulunan acenteler tarafından düzene sokulur. Turizm ve otelcilik alanınını da ilgilendiren manifesto, bu alanda gönderilecek yükleri gösteren bir belge anlamını taşır.

Siyasette ise manifesto yukarıda da yer alan genel anlamı ile benzer anlam taşır. Siyasi gelişmelerin, çeşitli devlet işlerinin halka duyurulabilmesi için manifesto kullanılır. Manifesto sayesinde siyasi partiler ya da siyasetçiler siyasi planlarını halka net ve açık bir şekilde iletebilir.

Manifesto sanat dallarında da karşımıza çıkabilecek bir kelimedir. Daha çok modern sanat tarihinde karşılaşılan manifesto ortak bir düşünceye ve eğilime sahip bir sanatçı grubunun hazırladığı bildiri anlamına gelir. Bu sanatçılar düşüncelerini ve yönelimlerini halka duyurabilmek için manifesto hazırlarlar.

Tarihteki en ünlü manifesto örnekleri ; Pablo Picasso ‘nun Kübizm Manifestosu, Filippo Tommaso Marinetti Fütürizm Bildirgesi, Doğuş Bildirisi, Karl Marx ve Friedrich Engels ‘ın Komünist Manifesto ‘su, Mustafa Kemal Atatürk, Hüseyin Rauf Orbay, Refet Bele ve Fuat Cebesoy ‘un Amasya Genelgesi ‘dir.