Bireysel Özgürlük Savaşı : Liberalizm Nedir?

liberalizm nedir ve ne anlama gelir, liberalizm ilkeleri

Temeli bireysel özgürlüğe dayanan, siyasi bir felsefeyi ve dünya görüşünü içinde barındıran özgürlük düşüncesi, liberalizm nedir? Liberalizm bireysel özgürlük düşüncesi ile ortaya çıkmış bir siyasal felsefedir. Liberalizmde bireylerin eşitliği ilkesi savunulur. Her türlü özgürlüğü ve eşitliği savunan bir akım olan liberalizm kendi içerisinde de farklı türlere ayrılır.

Liberalizm Ne Demektir? Özellikleri Nelerdir?

Liberalizm devletin içerisinde olduğu sistemlerin sınırlandırılması ve kısıtlanması gerektiğini savunur. Özellikle devletin ekonomideki rolü liberal sistemlerde sınırlandırılmalıdır. Birey devletin temel değeri kabul edilmeli, insan hakları en üst düzeyde tutulmalıdır. Liberal sistemlerde hukukun üstünlüğü temel sayılmalı, devletin ekonomik ve toplumsal hayattaki rolü sınırlandırılmalıdır. Günümüzde özgürlük, hukuk devleti, insan hakları, serbest piyasa ekonomisi vb. gibi kavramların temeli, liberalizm ile atılmıştır. Liberalizm siyasal kuruluşların siyasal ve toplumsal çıkarlardan bağımsız olarak yürütülmesinden yanadır. Siyasal ve toplumsal kuruluşların ana amacı insanı daha iyiye dönüştürme olmalı, bu kuruluşlar insanı koruyarak yüceltmelidir.

Liberal kelimesi Latince özgür anlamına gelen Liber kelimesinden türetilmiştir. Zamanla kullanımı yaygınlaşan kelime siyaset sözlüğüne yerleşmiş bir süre sonra bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler ifadesinin yerine kullanılmaya başlanmıştır. Serbest ticareti, ifade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü, düşünce özgürlüğünü savunmak amacı ile kullanılan kelime ileri dönemlerde bir kavram olarak literatüre geçmiştir.

Liberalizmin İlkeleri

1 . Birey : Birey, liberal düşüncenin temelini oluşturan ilk ilkedir. Liberalizme göre birey toplumun temelidir. Toplumu yaratan bireydir ve birey tüm haklara sahip olmalıdır.

2 . Özgürlük : Özgürlük liberalizmin bir diğer önemli ilkesidir. Pozitif Özgürlük Anlayışı ve Negatif Özgürlük Anlayışı olarak ikiye ayrılan kavramda pozitif özgürlük anlayışı özgürlüğün sadece devlet müdahalesi ile ortaya çıktığı durumlardır. Negatif özgürlük anlayışı ise bireyin herhangi bir devlet ya da dış müdahale olmadan özgür olması anlamına gelir. Bu bağlamda liberalizm negatif özgürlük anlayışını benimser.

 3 . Serbest Piyasa Ekonomisi : Serbest piyasa ekonomisine göre sosyal kuruluş ve insan ilişkileri hiçbir güç tarafından yönetilemez, tüm bu süreçler doğal akışında ve özgürce sürdürülmelidir.
4. Sınırlı Devlet : Sınırlı devlet ilkesi ile devlet gücünün sınırlandırılması gerektiğini savunan liberalizm devletin hiçbir şekilde bireylerin hak ve özgürlüklerini çiğneyecek yasalar oluşturamayacağını savunur.