Kozmopolit nedir?

kozmopolit, kozmopolit nedir

Kökeni Yunanca olan kozmopolit sözcüğünün manası dil bilimine ilgisi olan bireyler tarafından merak konusu. Peki, kozmopolit nedir? ne anlama gelir? Kozmopolit genel anlamda bir birey veya bölgenin ulusal özelliklerini kaybetmesi ve daha küresel bir anlayışın tesiri altında kalmasıdır.

Bu kavram tüm insanlığın bir tek ahlaki topluluğa aidetinden meydana gelmiştir. Milliyetçilik ve ulusçuluk gibi tekil geniş fikir öncülerine ve ideolojilere zıt bir kavramdır. Özellikle bu tür milliyetçi akımların son derece yaygınlaşmasıyla meydana gelebilecek ırkçılık anlayışına karşı bir akımdır. Ekonomik, siyasi, yönetimsel olduğu gibi ahlaki, toplumsal, tarihsel, ahlaki de olabilir.

KOZMOPOLİT NEDİR NE ANLAMA GELİR?

Kozmopolitanizm, kişinin insanlık gibi bir medeniyete ait olduğunu savunan, yöresel özellikteki sadakatın yerini küresel bağlılığın geldiği, küresel fikirlerin kabul edildiği, tüm dünyanın tek bir vatan olarak düşünüldüğü; Bu görüşlerle birlikte siyasi ve toplum biliminin betimlenmesinde kullanılan bir olgudur. Bu düşünceleri benimseyen bireyler kozmopolit veya kozmopolitan diye nitelendirilir.

Kozmopolit birlikteliği ve farklılığı oluşturur. Kültürel ve etik bir davranış olarak kozmopolitanizm insanlığın bütünlüğünü, değişikliklerin hoş karşılandığı, insanoğlunun aynı ahlak cemiyetin bir parçası olduğunu belirtir. Bireysel kimliğin gelişmesine değişik kültürlerin yol göstermesini ve insanoğlunun beraber yaşamasını düşünür. Öyleki kozmopolitanizm veya kozmopolit dünyanın tümünü hedefler; dünya toplumu sosyal ilişkiler bağı sayesinde entegrasyon sağlayıp, bütünleşmiş küresel dünyayı ve insanlığı anlatmaktadır.

KOZMOPOLİTİN YARATICISI KİMDİR?

Dünya medeniyeti ve kozmopolitanizm konsepti günümüze kadar yeni ifadeler kazanarak, dünya çapında tek bir politik idarenin dışında, toplumsal ilişkilerin dünyadaki değişik yaşam şekillerinin, değişik seviyelerdeki kimliklerin birbirine geçtiğini bütünleştiğini gösterir. Eski Yunanca’da ‘evren’ veya ‘dünya’ manasına gelen kosmos ile ‘yurttaş’ manasındaki ‘polites’ten doğmuş bu terim aynı zamanda ‘evren yurttaşlığı’ yahut “dünya yurttaşlığı” manasına gelmektedir.

Kozmopolit kavramı ifade eden ilk örneklerden en önemlisi, dünyaca ünlü filozof Sinop’lu Diyojen’e aittir. Diyojen sınırlayıcı özellikteki yöresel örf, adet ve töre gibi olgulara bağlı kalmayı reddeder ve “ben bir dünya yurttaşıyım” diye sık sık bunu belirtirdi. Haliyele Diyojen’in bu sözü o dönem ve sonrası filozofların kozmopolit dünya düşünceleri ve fikirleri açısından örnek olmuştur.