Ekonomiden Lojistiğe : Konsolidasyon Nedir?

konsolidasyon nedir ve ne anlama gelir, konsolidasyon banka

Ekonomiden tutun da lojistiğe, tıp dünyasından  geotekniğe kadar birçok alanda kullanılan, farklı anlamları ve işlevleri bulunan konsolidasyon nedir? Konsolidasyon temel olarak farklı merkezlerden gelen birbirine benzer ürünlerin depo içerisinde birleştirildikten sonra özel bir alanda toplanması anlamını taşır. Ürünler aynı müşteriye aittir ve kalite kontrol ve ambalajlamadan sonra dağıtım için hazır hale getirilir. Ancak bu anlam ile birlikte konsolidasyon bir çok farklı anlamda kullanılabilen bir kelimedir. Konsolidasyon kelimesinin anlamlarını ve kullanım alanlarını sizler için derledik.

Konsolidasyon Anlamları

1 . Konsolidasyon uluslararası borçlanma işlemlerinde kullanılan bir terimdir. Bu alanda borçlu bankanın ya da doğrudan doğruya borçlu olan devletin alacaklı olan kurum ya da devletle anlaşması ve bu anlaşma ile borcun vadesinin daha ileri bir tarihe alınmasını ifade eder. Daha uzun vade, daha uzun faiz götürüsü anlamına gelen bu işlem bir konsolidasyon işlemidir. Eğer bir devlet konsolidasyon kararı alırsa o an için bu borçların faizini dahi ödeyemeyecek durumda olduğu anlaşılır. Bu durum o ülkenin kredi notunu ve prestijini düşüren olumsuz bir durumdur.

2 . Ekonomide kısa vadeli borçların uzun vadeli hale getirilmesini konu alır. Konsolidasyon isteğe bağlı ya da zorunlu olmak üzere iki şekilde gerçekleşebilir. 

3 . Tıp dilinde ise konsolidasyon tamamlanmış ve fayda görülmüş bir tedaviyi pekiştirmek için yapılan ek tedavi anlamını taşır. Bununla birlikte ayrıca akciğer grafisinde bulunan alveollerdeki hava boşluklarının yerini alan sıvı veya hücrelerden kaynaklı oluşan görüntünün de adıdır. Eğer vücudun bir bölgesi konsolide olmuşsa bu bazı ciddi hastalıkların belirtisi olabilir.

4 . Konsolidasyon geoteknikte de kullanılan bir terimdir. Bu alanda konsolidasyon bir zeminin yük altında bulunması sonucu hacminde meydana gelen belirli miktardaki küçülmeyi ifade eder. Bu küçülme ile zeminin yoğunluğu artış gösterir. Genellikle zemin silt, kil gibi ince tanelidir ve zamanla çökerek oturma yapar.

5 . Konsolidasyon bütçe ile de alakalıdır.

6 . Aynı holdinge bağlı olarak çalışan ve aralarında benzer bağlar bulunan firmaların muhasebe tablolarının, borç ve alacak işlemlerinin mahsup aşamasında da konsolidasyon kullanılır. Bu mahsup aşamasında birleştirilerek ortak bir mali tablo ortaya çıkarılma işlemine konsolidasyon adı verilir.