Ramazanda İnzivaya Çekilmek: İtikaf Nedir?

itikaf nedir, itikaf ne demek, itikaf anlamı nedir

Hz. Muhammed’in her yıl Ramazan ayının son on günü çekildiği, sünnet olan itikaf nedir? İtikaf kelime anlamı olarak bir yerde durmak, beklemek, kendini o alana hapsetmek gibi anlamlara gelir. Dini kaynaklarda ise itikaf akli dengesi yerinde olan ve temyiz gücüne sahip müslümanların beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet niyeti ile belirli bir süre durması anlamına gelir. Bir fıkıh terimi olan itikaf Allah’a yakınlık elde etme amacı ile gerçekleştirilir.

İtikaf Nasıl Yapılır?

İtikaf herhangi bir mescitte, belirli bir süre inzivaya çekilerek ve belirli kurallara uyularak gerçekleştirilir. Kur’an ve sünnetle sabit olan itikaf erkeklere mahsus bir ibadettir. Kadınlar ise evde mescit edindikleri bir yerde itikâfta bulunabilir. Kur’an’da itikaf  “… Camilerde itikâfta iken de hanımlarınıza yaklaşmayın…” (el-Bakara, 2/ 187) şeklinde buyrulur. Hz. Aişe ise itikafı şu şekilde buyurmuştur:  “Resulullah (s.a.s) Ramazan’ın son on gününde itikâf yaparlardı. Bu durum vefat zamanına kadar bu şekilde devam etmiştir. Daha sonra Hz. Peygamber’in zevceleri itikâfı sürdürmüşlerdir” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 67, 129; bk. Buhârî, İ’tikâf, 1-18; Ezân, 12, 135; Hayz 10; Müslim, İ’tikâf, 1-6; Ebû Dâvud, Ramazân, 3; Savm, 77)

İtikaf edilirken kişinin bir takım kurallara dikkat etmesi ve kesinlikle uyması gerekmektedir. İtikaf eden kişi yeme, içme, uyuma gibi ihtiyaçlarının tümünü camiyi terk etmeden bu alanda tedarik etmelidir. Kişi abdest almak, tuvalete gitmek ya da gusletmek gibi ihtiyaçlarını gidermek için camiden dışarıya çıkabilir. Eğer kişinin itikaf ettiği mescitte cuma namazı kılınmıyorsa, kişi cuma namazını kılmak için başka bir camiye gidebilir. Ancak kişi cenaze namazı için bulunduğu mescidi terk edemez. Kişi ancak kendisine ya da bir malına zarar geleceği korkusuna kapıldığında ya da zorla dışarıya çıkarıldığında cami ya da mescitten ayrılabilir. Bu haller dışında kişinin cami ya da mescitten ayrılması itikafının bozulmasına sebep olur.

İtikaf sünnet olan, vacip olan ve müstehab (mendub) olan olmak üzere üç çeşide ayrılır. İtikaf edebilmek için kişinin mutlaka niyet etmesi gereklidir. Ayrıca mescitte olması, oruçlu bulunması ve temiz olması şarttır. Cinsel ilişkiye girmek, herhangi bir ihtiyaç yokken mescitten dışarı çıkmak ve bayılmak itikafın bozulmasına sebep olur.