Can Sıkıcı Bir Durum: İnkontinans Nedir?

inkontinans nedir,inkontinans ne demek, inkontinans anlamı

Daha çok kadınlarda görülen ve günlük yaşantıyı son derece olumsuz etkileyen bir rahatsızlık türü olan inkontinans nedir? İnkontinans toplumda çok sık rastlanan bir sağlık problemidir.  Daha çok kadınlarda görülen inkontinans tıp dilinde istemsiz idrar kaçırma, idrarı tutamama veya mesane (idrar torbası) kontrolünün kaybı olarak tanımlanır. Seksüel problemler, öz güven sorunları, anksiyete ve depresyon gibi farklı psikolojik problemlerden de kaynaklanabilen inkontinans günümüzde başarı ile tedavi edilebilir. 

İnkontinans Belirtileri Nedir?

İnkontinans genellikle herkeste benzer belirtiler verir. Hastalığın en yaygın belirtileri idrarı tutamama, istemsizce idrar kaçırma, idrar torbası yani mesanenin kontrolünün kaybıdır. Hastalığın şiddeti kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir ancak ortaya çıkma şekli aniden idrar yapma hissi ile tuvalete yetişememe ve idrar kaçırma şeklindedir. Eğer inkontinans kişinin günlük yaşantısını etkileyecek noktada ise mutlaka medikal tedavi görülmelidir.

İnkontinans kendi içerisinde farklı gruplara ayrılır.

  • Stres inkontinans : Öksürme, hapşırma, aniden ayağa kalkma, gülme, ağır bir şey kaldırma gibi ani karın içi basınç arttığı durumlarda ortaya çıkar. Genellikle idrar damla damla kaçırma şeklinde gelişir. Gebelik , doğum ve menapoz stres inkontinansın en önemli sebepleri arasındadır.
  • Urge inkontinans : Aniden gelen idrar yapma hissi olarak tanımlanır. Hasta çok sık tuvalete gider. İdrar yolları enfeksiyonları, mesane irritasyonu yapan maddeler (idrar yollarında taş, kum…), bağırsak problemleri, Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı, inme ve Multipl skleroz gibi hastalıklar sebepleri arasındadır.
  • Taşma inkontinası: Mesane dolu olmasına rağmen hastada idrar yapma hissi bulunmaz ve buna bağlı olarak aşırı idrar depolamadan dolayı idrar kaçırma meydana gelir. Mesane yaralanmaları, üretra tıkanıklığı veya sinirlerde hasara neden olan diyabet (şeker hastalığı), omurilik zedelenmeleri sebepleri arasındadır.
  • Mixt inkontinans:  İdrar kaçırma hem stres hem de urge inkontinas şeklinde görülür.
  • Total inkontinans: Hasta gece gündüz demeden, sürekli ya da periyodik bir şekilde idrar kaçırır.

İnkontinans Tedavisi

İnkontinans tedavisi hastalığın tip ve şiddetine göre değişiklik gösterir. Hastaya genellikle medikal ve cerrahi tedaviler uygulanır. Bununla birlikte hastanın yaşam biçiminde değişiklikler uygulanır. Hastaya ilk aşamalarda fiziksel ve davranışsal terapiler verilir ancak eğer iyileşme gözlenmiyorsa cerrahi ve kombine tedaviler tercih edilebilir.