İslamda Vicdan Huzuru: İnfak Nedir?

infak nedir, infak ne demek, infak anlamı nedir

Sözlük anlamı tükenmek, son bulmak, tamamlanmak gibi anlamlar taşıyan ancak dinen maneviyatın maddiyata hakim kılınması gibi bir anlama gelen infak nedir? İnfak nefk kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bitirmek, yok etmek, tükenmek, yoksul düşmek gibi anlamlara gelir.  Bununla birlikte infak kelimesi para ya da malı elden çıkarmak gibi bir anlamda da kullanılır. Dini kaynaklarda ise infak kelimesi “Allah’ın hoşnutluğunu elde etme amacıyla kişinin kendi servetinden harcama yapması, muhtaçlara ayni ve nakdi yardımda bulunması” anlamına gelir. Kişinin Allah’ın hoşnutluğunu kazanması için maddenin esaretinden kurtulması, maddiyat yerine maneviyatına önem vermesi infaktır. İnfak gönüllü olarak yapıl her türlü yardımı ve zekatı içeriğine alır.

İnfak ile ilgili Kuran’ı Kerim’de Allah yolunda infak edin. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. اَحْسِنُوا : Amellerin hepsi en güzel olsun. Allah iyilik yapanları (hayır-hasenat, amel-i salih işleyenleri) sever.” (el-Bakara, 195) sözleri buyrulur. Ayrıca bir gün Rasûlullah –sallâllâhu aleyhi ve sellem: 

“–Bir dirhem, yüz bin dirhemi geçmiştir.” buyurur.

Ashâb-ı kirâm ise:

“–Bu nasıl olur, ey Allâh’ın Rasûlü?” diye sorduğunda, Efendimiz –sallâllâhu aleyhi ve sellem– şu cevâbı verir.

“–Bir adamın iki dirhemi vardı. Bunlardan en iyisini tasadduk etti. (Yani malının yarısını sadaka olarak vermiş oldu.) Diğeri(ise hayli zengin biriydi) o da malının yanına varıp, malından yüz bin dirhem çıkardı ve onu tasadduk etti.” (Nesâî, Zekât, 49)

Bir ayet-i kerimede ise infak şu şekilde geçmektedir:

“O (Allah) ki, ölümü ve hayatı, hanginizin amel bakımından daha güzel olduğunu imtihan etmek için yaratmıştır…” (el-Mülk, 2)

İnfakın Faydaları

İnfak etmek kişilerin kıskançlık duygusunu köreltir, kişiliğini ve şahsiyetini geliştirir. İnfak ile zenginler ile fakirler arasında güven, saygı ve sevgi bağı meydana gelir. Bu da islam kardeşliğini geliştiren faktörler arasındadır. İnfak etmek kişilerin şefkat ve merhamet duygusunun artmasına, yeni dostluklar kazanmasına yardımcı olur. Kimlere infak edilmesi gerektiği Kur’an’da açık bir şekilde belirtilmiştir. “Onlar hangi şeyden infak edeceklerini sana sorarlar. De ki: Maldan infak edeceğiniz şey annenin, babanın, akrabanın, yetimlerin, yoksulların, yolcunun hakkıdır.” (2/Bakara, 215)