IMO nedir?

imo, imo nedir

Denizcilikle ilgili bir terim olan IMO son zamanlarda sıklıkla sorgulanan kelimeler arasında, peki IMO nedir? uluslararası denizcilik örgütüdür. Dünya tarihindeki tüm gelişme, zamanla meydana gelen bir etken veya etmen sebebiyle gerçekleşir.
Haliyle Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO’nun meydana gelmesi kaçınılmazdır. Dünyada gelişim aşamasındaki farklı endüstriler içinde ‘Denizcilik’, en önemli uluslararası bir sanayi kolu olarak görülür.

IMO NEDİR? NEDEN KURULMUŞTUR?

IMO (International Maritime Organization) 1948 senesinde hayata geçirilen uluslararası denizcilik örgütüdür. Deniz emniyetini korumak gayesiyle kurulmuştur. Uluslararası Birleşmiş Milletler çatısı altındadır ve genel merkezi Londra bulunmaktadır. 162 üyesi olan ve iki yılda bir kez düzenli bir şekilde toplanan bu bünye 40 kişiyi yönetime seçerek sorumlu meclisi oluşturur. İdari organ olarak çalışan bu meclisin görev ve mesuliyetleri bir hayli fazladır. Öncelikle Dünyanın üçte birini kaplayan denizlerimizi korumaktır. Zararlı kimyasalların sulara karışmasına mani olmak ve tehlikeli atıkların toplanmasını sağlamak öncelikleridir. IMO’nun doğaya verilen zararları önlemek ve buna karşı öncü tedbirlerle deniz canlılarının hayatta kalması için önemli çalışmalar geliştirir. Öte yandan
Caydırıcı cezalar vermek gibi yetki ve mesuliyetleri bulunmaktadır.

IMO NUMARASI NEDİR?

IMO numarası nedir? sorusunun cevabı ise; deniz taşımacılığı sektöründe tehlikeli yanıcı patlayıcı kimyasal içerikli maddelerin güvenlikli bir şekilde taşınmasını sağlamak için bu maddelerin içeriğine göre numaralandırılma sistemidir. Haliyle hangi limandan hangi madde hangi yük gemisiyle nereden yola çıkıp nereye gittiğini ve de bulundurduğu maddeleri denize döküp dökmediği hakkında sıkı bir takipte bulunmaktadır. İşte IMO numaraları bu sebeple verilir. Radyoaktif maddeler, patlayıcılar gazlar, yanıcı moleküller, yanıcı katı atıklar, toksit ve mikrop barındıran maddeler gibi zararlı maddeler şeklinde gruplandırılır.
Hatta bu gruplarda kendi aralarında ayrıntılı olarak kategorilenip numaralandırılır.

IMO’NUN SAĞLADI YARARLAR

Seneler boyu IMO’da değişen şartlara ve ihtiyaçlara ayak uydurmak için gelişmiştir. İlk yıllarda IMO, uluslararası kodlar ve sözleşmelerin oluşturulması üzerinde kafa yormaktaydı. Günümüzde IMO tüm sözleşmelerin, kodların ve diğer maddelerin üye ülkelerin onayında geçip, iç hukuka monte edilmesi ve faal bir durumda uygulanmasıyla da uğraşmaktadır. IMO kaidelerinin hayat geçirilmesiyle sağladığı yararlar çoğu şekilde kanıtlanmıştır. Örnek vermek gerekirse, denizlerdeki petrol kirliliği hususunda, günümüzde 20 sene önceye kadarkinden daha az tehlike oluşturmaktadır.