Adeta bir süper kahraman: Hüddam nedir?

hüddam, hüddam nedir

İnsan mı yoksa farklı bir varlık mı diye düşündürürken ürküten hüddam nedir? Müslümanlık’ta insanlar ve cinler arasında herkesin göremediği o köprüyü kuranlara hüddam denir. Pek çok korku filminde de karşımıza çıkan ve koltuğa yapışmamıza neden olan insan bedenine cin girmesi vakalarında hüddam olarak bilinen kişiler bedeni terk etmeyen cini adeta küle çevirmekle görevli kimselerdir.

Bu kişiler aldıkları dini eğitim sonucunda bir süper kahraman edasıyla bedeni terk etmeyen cini yakabilirler. Ancak tek başına dini bilgi hüddam olmak için yeterli değildir. Öyle ki hüddamlık bir kişiden bir kişiye öğretilerle ya da el verilerek yapılacak bir iştir. Yani bir insanın hüddam olabilmesi için ancak ve ancak bir başka kişiden el almış olması gerekmektedir.

Hüddam farklı dinlere de var mı?

Korku filmlerinde ki daha çok yabancı filmlerde insan bedenine şeytan girmesi vakası ile çok fazla tırsmış olanlardansanız hüddamları süper kahraman gibi algılamanız oldukça normal. Hüddam nedir sorusunun tamamlanacağı bir diğer soru olan ‘hüddam farklı dinlerde de var mı? sorusuna şöyle cevap bulmak mümkün: Hüddamlar daha çok insan bedeninde yaşayan cin nedeniyle ölümün eşiğine geldiyse müdhale etmekle yükümlü kişilerdir. Aslında Antik Mısır’a kadar dayanan bir öğreti olan hüddamlık insandan farklı yöntemlerle cin çıkarma işlemi yaparlar. Öyle ki sadece Müslüman inancında değil Hristiyanlık ve Yahudilik gibi tek tanrılı dinlerin yanı sıra çok spiritüalist dinler olarak anılan çok tanrılı dinlerde de hüddamlık ciddi bir yeri var.

Hüddam ne iş yapar?

Müslümanlık inancında hüddamlar belli bir sure ya da ayetleri düzenli şekilde okuyarak o surelerin hatim edilmesini sağlarlar. Hüddamlar ayet, sure ya da Kur-an’ı Kerim’i okuduğunda melek ya da cinlerden biri yardımıyla bu işi yaptığı belirtilir. Hüddamlar bu ayetleri olabildiğince sesli okumaya özen gösterirler çünkü sesin yüksek olmasının insan bedenindeki cinin yakılması aşamasında önem taşır.

Hüddamlar insanın yanlış okuduğu sure ve ayetleri düzelterek daha yüksek sesle okurlar böylece insanın hatasını tamamlarlar ve cinleri rahatsız ederek zaptettiği insan bedeninden uzaklaştırırlar.