Bir Nevi Yol Parası : Harcırah Nedir?

harcırah nedir ve kimlere ödenir, harcırah ödemeleri

Bir başkası adına yapılan bir iş esnasında meydana gelen harcamaları karşılamak için işi yapan kişiye verilen para, yani harcırah nedir? Harcırah Türk hukuk sisteminde Harcırah Kanunu kapsamında geçen kaideler ve prensipler bütünüdür. Yol harcı, yol parası, yolda harcanmak üzere verilen para gibi anlamlar içeren harcırah aynı zamanda aile masrafı, yer değiştirme masrafı ve gündelik giderler gibi anlamları da kapsamına alır. 6425 sayılı Kanun kapsamında incelenen harcırah ödemeleri kanuna göre ödenmesi zorunlu olan ödemelerdir. Genel bütçeli idareler –Özel bütçeli idareler ( Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ) , Belediye ve il özel idareleri ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareler, Döner sermayeli kuruluşlar, Özel kanunlarla kurulmuş banka ve teşekküller harcırah kanununun kapsamına girer.

Harcırah Kimlere Ödenir?

  • Harcırah kanun kapsamına dahil olan kamu kurumlarında çalışan memur ve hizmetlilere
  • Bu memur ve hizmetlilerin aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara
  • Bu kurumlarda memur ya da hizmetli olmamakla birlikte geçici görevlendirilmiş olan personele,
  • Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bu memurların aile fertlerine,
  • Aile ile birlikte oturulması yasak olan bölgelerdeki askeri şahısların aile fertlerine,
  • Özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere,
  • Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bu mensupların aile fertlerine,
  • Milli ve resmi spor organizasyonları çerçevesinde seyahat eden sporculara ve idarecilere
  • Tutuklu ya da gözetim altında tutulanların sevkinde ya da refakatinde görevlendirilen erbaş ve erlere harcırah ödemesi yapılır.

Cumhurbaşkanının yurt içi ve yurt dışı masrafları 6245 sayılı Kanun nezdinde, harcırah kanununun kapsamında yer almamaktadır.

Harcırah Ödemelerinde Aile Fertleri Kimleri Kapsar?

Harcırah kanunun kapsamına giren kamu ve kuruluşlarda çalışan memur ve hizmetlilerin; harcırah işlemlerinin gerçekleşeceği sırada evlilik bağı ile bağlı olduğu eşi, bu aşamada bakmaya yükümlü olduğu usul ve füruu ile erkek ve kız kardeşleri harcırah kapsamına dahildir. Memur ve hizmetlinin üvey çocuk, kayın valide, kayın baba gibi kan bağı olmayan tanıdıkları harcırah kapsamına dahil olmaz ve bu kişilere harcırah ödenmez.