Feminizm Nedir? Feminizm Hakkında Bilgiler

Feminizm Nedir? Feminizm Hakkında Bilgiler

Feminizm Nedir?

Çoğu zaman yanlış anlaşılan feminizm kavramını açıklayarak; kafanızdaki feminizm nedir sorularının son bulmasını sağlamanın beraberinde, bakış açınızı da değiştireceğiz. Fransızcadan dilimize geçmiş ‘kadın’ anlamına gelen bu kavram aşağıda verilen bilgiler dahilinde detaylandırılmıştır.

Feminizm Hakkında

Charles Fourier Feminizm kavramını ilk kullanandır ve ‘Sosyal olarak gelişmenin tek yolunun kadınlara daha fazla özgürlük verilmesi olduğunu savunmaktadır.’ 18.yy sonunda Batı dünyasında ortaya çıkmış bir kavramdır. Feminizm Kadın Hareketi, Kadınların Özgürleşmesi gibi kavramlarla bağdaştırılmıştır. O dönemde çalışma hakkı, eşit maaş, kadınlara seçme seçilme hakkı, cinsel şiddet ve istismar gibi konularda eşit hak istemi
ile gündeme gelmiştir. Üç dalga (first wave, second wave, third wave) olarak inceleniyor. İlk dalga; beyaz kadınlar – orta ve üst sınıf kadınlar için seçme seçilme hakkı istenmesidir. İkinci dalga ise sosyal ve kültürel eşitsizliğe tamamen dikkat çekmiştir. Son dalga ise 1980 ortasında
çıkan kadınların politikada yerinin olması yönündeki girişimdir.

Feminizmin Amacı Nedir?

Ortaya çıkışı her ne kadar kadınların eşitliğini sağlamak üzere olsa da feminizm amacı, tamamen eşit bir dünyanın yaratılmasıdır. Sadece kadın erkek değil, trans bireylerin de kadın ve erkeklerle eşit olması gerektiğini savunur. Amaç tüm toplumsal sınıfların karşısında durmaktır. Cinsiyetin getirmiş olduğu eşitsizliklere karşı durmanın beraberinde, ırkçılığa karşı mücadelenin de sürdürüldüğü bir anlayıştır. Feminizm düşüncesi insanlığı tam ortaya noktaya koymuştur ve her durum ve koşulda ayrım yapılmadan, hak ve hukukta eşitliği savunmaktadır.

Feminizm Ne Değildir?

Kavramın ne olduğunu açıklamak yeterli olmayabilir. Feminizme dair yapılmış olan algıların ötesine geçmek adına feminizm ne değildir üzerinden bilgi vermek çok daha açıklayıcı olacak. İşte çok sayıda kişi tarafından öyle olduğu düşünülen; ancak olmayan feminizm ne değildir sorusuna yanıtlar…

  • Kadınların üstün olmasını savunan bir anlayış değildir.
  • Sadece kadınların savunması gereken bir düşünce değildir.
  • Erkek düşmanlığı değildir.
  • Sadece kadınlara hak talep eden bir kavram değildir.
  • ‘Feministler evliliğe karşıdır’ algısı doğru değildir.

‘Feminizm cinsiyetçiliği, cinsiyetçi sömürüyü ve zulmü bitirmeye yönelik bir harekettir.’

Herkes için eşitlik…