Makine İnsan İlişkisi: Ergonomik Nedir?

ergonomik nedir, ergonomik ne demek, ergonomik anlamı

İnsanların rahatını sağlamak, iş ve yaşam verimliliğini artırmak amacı ile insan ve makineler arasındaki ilişkiyi konu edinen ve bu ilişki sonucu ortaya çıkan kavram, ergonomik nedir? Ergonomik ergonomi dalından gelen bir kavramdır. Ergonomi insanların günlük yaşamları içerisinde güvenliliğini, verim ve rahatını artırmayı hedefleyen, makine ve insanları konu edinen bir mühendislik dalıdır. Ergonomik Yunanca Ergon yani iş, nomos yani yasa kelimelerinden türetilmiştir.

Ergonomi Nedir? Ergonomik Kavramının Özellikleri Nelerdir?

Ergonomi kişilerin farklı koşullar altındaki bedeni ve psikolojik özelliklerini, kabiliyetlerini, eğilimlerini araştırır ve buna uygun özellikler ortaya çıkarmaya çalışır. Fiziksel çevrenin insana uyumlaştırılması süreci olarak geçen kavram günümüz endüstri çağında makine-insan arasındaki ilişkiyi konu edinir. İnsan yaşam şartları çevrenin, eşya, makine, ofis, araç ve gereçlerin insana uyumlu olmasını gerektirmektedir. Ergonomi de, ergonomik ürünler ortaya çıkararak insanların bu ihtiyacına cevap vermeyi amaçlar.

Geldiğimiz çağda ergonomik ürünler artık sadece fiziksel çevre ile sınırlı kalmamaktadır. Teknoloji ve dijital dünyanın hayatımıza girmesi ile birlikte insan zihnine seslenen bilgisayar yazılımları, internet araçları, web dizaynları da ergonomik olarak üretilmektedir. Bu noktada ergonomik ürünler ortaya çıkarmak için kişiler birçok farklı bilim dalından yararlanır. Başta mühendislik olmak üzere mimarlık, tıp, fizyoloji, anatomi, psikoloji, sosyoloji ergonominin alanına giren bilim dallarıdır. Tüm bu bilim dalları bir araya gelerek ortaklaşa bir şekilde insanların yaşamlarını daha rahat, daha verimli ve güvenli bir ortama getirecek ergonomik ürünler ortaya çıkarmayı hedefler. Bu noktada insan yaşamını kolaylaştırmakla birlikte insan gücünden de daha iyi verim almak, insan gücünün üretim ve ekonomik faaliyetlerini sürdürebilmesini sağlamak da ergonominin amaçları arasına girer. Nitelikli performans, insan-bilgisayar etkileşimi, güvenilirlik, iş stresi ve eğitim ergonominin konuları arasındadır. Bununla birlikte iletişim, ekip kaynak yönetimi, iş tasarımı, çalışma saatlerinin tasarlanması, ekip çalışması, sanal örgütlenmeler gibi farklı konular da ergonominin konuları arasında yer alır.

Ergonomik ürünler ise tüm bu konu dalları arasından ortaya çıkan ve insan makine etkileşimini en verimli şekilde hayatımıza yansıtan ürünlerdir. Yaşamımız içerisinde kullandığımız makine, teçhizat, ofis, fabrika düzeni gibi tüm süreçler ergonomik ürünlere birer örnek olarak sunulabilir.