Ergonomi Nedir?

ergonomi nedir?

Ergonomi nedir?

Cep telefonları, bilgisayarlar, tabletler ve çok daha fazlasıyla birlikte makineler artık insanoğlunun ayrılmaz bir parçası ve onlarla uyumlu olmamızı sağlayan terim olan ergonomi nedir sorusunun en net yanıtı aslında insana uyumlaştırma olarak açıklanabilir. Tunç Çağı, Bakır Çağı gibi dönemleri yaşayan insanoğlu 2000’li yıllarla birlikte endüstri çağını yaşıyor. Bu noktada makinelerin hayatlarımıza dahiliyeti arttığından artık bilgisayarların yani yapay zekanın doğrudan insana uyumu söz konusu. İşte bu noktada ergonomi bilimsel çalışmaların daha sık yapıldığı anatomi, fizyoloji, psikoloji gibi alanlardaki uyumsal olarak yaklaşımların tamamına verilen isimdir.

İdeal bir makine-insan ilişkisi için uyumun temel amacı insan gücünün rahatlıkla üretim faaliyetlerini yerine getirmesi için bir düzenek yaratılmasıdır. Ergonomiye verilen bir diğer isim de iş bilimidir. Öyle ki insanlar ve makineler arasındaki etkileşimi anlamak performansı en yüksek seviyeye çıkaracaktır. Bu da hem üretim hem de ekonomik gelişmeleri beraberinde getirecek bir adımdır. Ergonominin içinde bulunduğu her şey insanların ihtiyaçlarıyla doğru orantılı olarak geliştirilir.

Ergonomi çeşitleri nelerdir?

İnsanlarla makineler arasında adeta çöpçatanlık görevi üstlenen ergonomi aslında bir tür disiplindir. Yani ergonomi doğru şekilde uygulanması gereken bütünsel bir yaklaşımdır. Bu nedenle belirli sektörler ve uygulama alanları üzerinde çalışmalar yapılır. Çalışma alanları gelişen teknolojiyle birlikte sürekli evrim geçirmek zorundadır. Ergonomi çeşitlerini fiziksel, kavramsal ve organizasyonel olarak ele almak mümkün. Fiziksel ergonomide insanın anatomik yapısıyla uyum sağlamak amaçlanır. Sürekli bilgisayar başında çalışan insanlar için tasarlanan koltuklar ya da masa düzeni buna örnek olabilir. İş kaynaklı olan tüm hastalıklar fiziksel ergonominin düzeltmeye çalışıldığı bir sistemdir. Kavramsal ergonomi ise insan ve makineler arasındaki etkileşimi etkiler. Algı, zihinsel işlemler gibi kavramsal olan tüm mekanizmalar bu alanda ilgilenilen önemli bir konudur. Çalışma yükü, karar verme, performans, insan makine etkileşimi ve hatta iş stresi gibi konular kavramsal ergonominin çalışma alanlarına dahildir. Organizasyonel ergonomi ise sosyoteknik olan tüm sistemlerin insanla olan ilişkisini irdeler. Yani ekip yönetimi, çalışma saatleri, işbirlikçi çalışma gibi konular organizasyonel ergonomiyi ilgilendirir. Öyle ki bu konular yeni iş paradigmaları gibi kavramları oluşturur.