Beynini Kayıt Altına Aldır : EEG Nedir?

eeg nedir ve neden çekilir, eeg testi ne demek

Beyni etkileyen faktörleri bulabilmek ve bu faktörlerin takip edilebilmesini sağlayabilmek amacı ile yapılan EEG nedir? EEG, uzun yazımı ile Elektroensefalografi, beyindeki elektriksel faaliyetleri, kafa üzerine yerleştirilen elektrotlar aracılığı ile kayıt etme yöntemidir. Fizyolojik bir yöntem türü olan EEG, dijital ortamda ya da kağıt üzerinde yazdırılır. Uluslararası haritalandırma işlemlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilen EEG kayıtları, beyindeki elektriksel faaliyetleri değerlendirme amacı ile uygulanır.

EEG Ne İşe Yarar?

EEG testi ile beyin yapısını ve işlevini etkileyen faktörler teşhis edilerek takip altına alınır. Örneğin uyuşma ya da bellek problemleri gibi beyinsel rahatsızların nedenleri EEG testi ile belirlenebilir. Ancak EEG testinin ana kullanım amacı epilepsi türlerini incelemek, saptamak ve nedenlerini bulmaktır. EEG testi ile mevcut epilepsi türü ve epilepsi nöbetlerini tetikleyen faktörler bulunabilir. EEG ayrıca demans, beyin tümörleri, kafa yaralanmaları, beyin iltihabı, beyin bozukluğu ile ilişkili olan rahatsızlıkarı teşhis etmek ve incelemek amacı ile uygulanabilir. Uyku apnesi, bilinç bozukluğu ve bilişsel bozukluklar da EEG ‘nin uygulama alanına girer.

EEG Testi Nasıl Çekilir?

EEG testinin uygulanma aşamasında bazı kurallara dikkat edilmesi ve muhakkak uyulması şarttır. Kayıt işlemi kafa derisi ve kulak memelerine yerleştirilen elektrodlardan elde edilen sinyaller ile gerçekleştirilir. Sinyaller amplifiye edilerek kayıt altına alınır. Kayıt sırasında sırası ile şu işlemler gerçekleştirilir :

  • Monopolar elektrodlardan biri kulak memesine diğeri ise kafa derisine yerleştirilir.
  • Bipolar elektrodların her ikisi de kafa derisinde bağlantı edilir
  • Göz açma uygulaması uygulanır
  • İntermittant fotik stimulasyon uygulamaları ile Hiperventilasyon uygulamalarından oluşan provokasyon uygulanır.
  • Eğer gerekirse ses ve insülin provokasyon uygulamaları da sıralamaya eklenebilir.

EEG kayıt işlemi uygulanmadan önce hasta eğer tersi söylenmediyse yemek yiyebilir, günlük hayatında aldığı ilaçlarına devam edebilir. EEG kuru ve temiz saçlı kafa derisine uygulanır. İşlemler genellikle yirmi ya da kırk dakika arası sürer. Test öncesinde kafa derisi temizlenir, yaklaşık 20 küçük sensör özel bir yapıştırıcı ile deriye bağlanır. EEG testinin, rutin EEG, uyku EEG, ayakta EEG ve video EGG gibi farklı çeşitleri vardır.