Sınav Zamanı! Dib Mbsts Nedir?

Dib Mbsts sınavı nedir ne zaman yapılır, Dib Mbsts sınavına kimler girer

Diyanet personeli yer değiştirme ve kıdem atlama konularını içine alan, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapıp değişiklik isteyen herkesi ilgilendiren Dib Mbsts nedir? DİB MBSTS bir tür mesleki bilgiler seviye tespit sınavıdır. Bazı prosedürlere ve şartlara bağlı olan sınav Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2010 yılından bu yana yapılmaktadır. Diyanet işleri bünyesinde görev yapmakta olan imam, müezzin ve Kur’an kursu hocaları gibi çalışanları ilgilendiren DİB MBSTS, Diyanet personeli için büyük önem taşır.

DİB MBSTS Sınavı Nedir?

DİB MBSTS Sınavı mesleki bilgiler seviye tespit sınavı olarak geçen bir sınav türüdür. Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 23. Maddesi uyarınca diyanet personelinin bilgi seviyesini ölçmek için uygulanır. Sonuçlara bağlı olarak mesleki bakımdan yeterlilik gösteren personel görev değişiklikliği talep edebilir ve kariyerinde yükselebilir. DİB MBSTS Sınavı diyanet personelinin kıdem atlaması ya da çalıştığı yerden farklı bir yere geçiş yapması için uygulanır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin 1 inici fıkrasınnda “Görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla yılda bir Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılabilir. Bu sınav Başkanlıkça yapılabileceği gibi başka kamu kurum veya kuruluşlarına da yaptırılabilir. Sınavın yeri ve zamanı ile sınavda sorulacak sorular Başkanlıkça belirlenir ve sınavı yapacak kuruma bildirilir. Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde sınav soruları ÖSYM’ye veya üniversitelere de hazırlatılabilir.” açıklaması yer almaktadır.

DİB MBSTS Sınavına Kimler Girebilir?

DİB MBSTS Sınavına görev yerini değiştirmek isteyen cami görevlileri, yurt dışına gitmek isteyen din görevlileri, hacı ve umre hizmetlerinde görev almak isteyen din görevlileri girebilir. Sınav yurt içi ya da yurt dışı fark etmeksizin görevinde ya da görev yerinde değişiklik yapmak isteyen, tüm Diyanet İşleri Başkanlığı personelini (kadrolu ve sözleşmeli) kapsar.

DİB MBSTS Sınavı Şartları

ÖYSM tarafından bu yıl 13 Nisan 2019 Cumartesi günü yapılacak olan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) kapsamında yurt dışında görevlendirilmek isteyen personelin sınavdan en az 70 puan alması gerekir. Sınava kıdem yükseltmek amacı ile girenler için ise 70 yeterli bir puandır. Sınav çoktan seçmeli olacak şekilde 60 sorudan oluşmaktadır.