Türkiye’nin Gelecek Güvencesi: ÇYDD Nedir?

ÇYDD nedir, ÇYDD ne demek, ÇYDD açılımı

Açılımı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olan ÇYDD, Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, yaşatmak, geliştirmek amacı ile kurulan bir sivil toplum örgütüdür. Bu örgüt  çağdaş eğitim yolu ile çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacını ilke edinir. Merkezi İstanbul’da olan ÇYDD’nin ülküsü Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkartmaktır. Bu yazımızda ÇYDD nedir, amaçları ve ilkeleri nelerdir gibi soruların yanıtlarını ve ÇYDD ile ilgili detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

ÇYDD Nedir? Görevleri Nelerdir?

ÇYDD İstanbul merkezli bir sivil toplum örgütüdür. Örgüt Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Kültür Bakanlığı gibi resmi devlet kurumları ile iş birliği içerisinde faaliyetlerini sürdürür. Apolitik bir yapılanma olan ÇYDD’nin faaliyetlerini sürdürme şekli gönüllülük temeline dayanır. Kuruluşun gelir kaynağı örgüt için toplanan bağışlardır. Toplamda 102 şubesi bulunan ÇYDD 1999 depremi sonrası depremzedelere olan katkı ve yardımları ile birçok insanın dikkatini çekmiş ve faaliyet alanını genişletmiştir. Kırsal kesimde yaşayan çocukların eğitim projelerine önemli destek ve katkılarda bulunan ÇYDD’nin en önem verdiği konulardan biri etimde fırsat eşitliğidir. Kız çocuklarına okuma imkanı, kitap, araç-gereç desteği gibi eğitimsel konularda önemli projeler üstlenir.

ÇYDD çocuk, kadın ve insan haklarına saygılı; demokratik, laik bir toplum ve sosyal hukuk devleti düzeninin gerçekleştirilmesi için mücadele eder. Örgütün ana amaçlarından biri bireylerin hukuksal, siyasal, ekonomik, kültürel, toplumsal, fiziksel konumunun geliştirilmesi üzerinedir. Ayrıca örgüt kişilerin tüm insan hakları ve özgürlüklerinden yararlanmalarının sağlanmasından yana faaliyetler gösterir. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği toplumda çevre sorunları ve kültürel miras ile ilgili duyarlılığın artması için de birtakım çalışmalar ve projeler üstlenmektedir.

ÇYDD’nin ilkeleri ülke sorunlarının çözümüne yönelik somut projeler oluşturmak, toplumun kalkınmasına katkıda bulunmak, resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak partiler üstü konumunu korumaktır. Atatürk İlke ve Devrimlerine Bağlılık, demokrasi kültürü ve laiklik, hukukun üstünlüğü, dürüstlük, güvenirlilik, çevre bilinci ve emeğe saygı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ‘nin temel değerleridir. Türkiye’de öncü, dünyada örnek bir sivil toplum örgütü olmayı amaçlayan ÇYDD, Atatürk ilke ve devrimlerini ve Cumhuriyet’in kazanımlarını korumayı amaçlar. Bununla birlikte ÇYDD toplumun bilimsel düşünme ve sorgulama yetilerini geliştirmeyi hedefler.