ÇKYS Nedir?

ÇKYS Nedir?

Sağlık Bakanlığı ‘nda çalışan personeli oldukça yakından ilgilendiren, yönetim sistemleri arasında önemli bir yere sahip olan ÇKYS nedir? ÇKYS Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi ‘nin kısaltmasıdır. Dünya ülkeleri arasında uygulanan ve genel geçerliliğe sahip bir sağlık projesi olan ÇKYS ilk olarak 1 Eylül 1997 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İkinci Sağlık Projesi kapsamında bir Dünya Bankası projesi olarak başlatılan ÇKYS ‘nin amacı sağlık sektörünü daha iyi ve kaliteli bir noktaya getirebilmektir.

Sağlık Bakanlığı ‘nın bünyesinde aktif olarak uygulanan Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi (ÇKYS) içerisinde İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, Malzeme Kaynak Yönetim Sistem, Özel Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi bulunur. Ayrıca Sağlık Bakanlığına bağlı tüm binaların kodu, mahal bilgileri ve tapu bilgileri, yangın denetimleri, deprem analizleri, Fatura tüketimleri ikame bilgileri de sistem içerisinde yer alır.

ÇKYS Sisteminin Amacı

Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi (ÇKYS) projesinin temel amacı insanlara çok daha modern ve işlevi yüksek bir sistem sunabilmektir. Ayrıca bu proje vasitasıyla Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlükleri arasında gerçekleşen iletişimi hızlandırmak da yer alır. ÇKYS ‘nin amaçlarından bir diğeri de il hastanelerinin kaynaklarını takip edebilmek ve bu kaynaklarda oluşan eksikliklerin tamamlanabilmesi için veri toplamaktır. ÇKYS üzerinden sağlık personeli ve hastane malzemeleri ile ilgili istatiki bilgiler alınır ve bu bilgiler ışığında raporlar hazırlanır.

ÇKYS yönetim karar merkezini güçlendirerek, Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüklerini birleştiren önemli bir projedir. Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi üzerinden Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan tüm malzeme depoları aktif olarak takip edilebilir. Bu depolarda bulunan taşınırlar ve Türkiye de faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının yapmış oldukları tüm işlemler sistem üzerinde kayıtlıdır.

ÇKYS Sorgulama Nasıl Yapılır?

Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) ve Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM) uygulamalarına internet üzerinden giriş yapılır. Sisteme girmek isteyen Sağlık Bakanlığı personelinin giriş sayfasına kimlik bilgilerini yazması yeterlidir. Eğer kimlik bilgileri hatası alınıyorsa, bağlı olunan İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşüp nüfus bilgilerinin  ÇKYS üzerinden kimlik bilgileri ekranından NVİ güncelle butonu ile güncellenmesi istenmelidir. Güncelleme gerçekleştikten sonra sisteme giriş gerçekleştirilebilir.