Yalnız Değiliz! Biyoçeşitlilik Nedir?

Biyoçeşitlilik nedir, Biyoçeşitlilik ne demek, Biyoçeşitlilik anlamı

Dünya üzerinde hala keşfedilmemiş canlı türleri mevcut. Tüm genleri, türleri ve olayları kapsamına alan biyolojik çeşitlilik yani bir diğer adı ile biyoçeşitlilik dünya üzerinde yaşayan yaşam formlarının oluşturduğu bir bütünü kapsıyor. Biyoçeşitlilik nedir, biyoçeşitliliğin faydaları nelerdir gibi soruların yanıtlarını merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Biyoçeşitlilik Nedir?

Biyoçeşitlilik ekosistem, biyom ya da dünyanın tümünde bulunan canlıların çeşitliliği anlamına gelir. Yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli olan maddeler, koşullar farklı yaşam formları tarafından sağlanır. Bakteri, protista, mantar, bitki ve hayvanlar biyoçeşitliliktir. Biyoçeşitlilik ekolojik sistemin hizmetlerini artırabilmesi açısından son derece önem taşır. Biyoçeşitlilik ne kadar fazlaysa ekosistem de o derece dengeli işler. Biyoçeşitliliğin artması ekosistemler arası madde dolaşımını artırır, enerji akışlarını etkinleştirir. Tam tersi olarak biyoçeşitlilikte yaşanan azalmalar ekosistemde bozulmalara yol açar. Ekosistem hizmetlerinde azalmalar meydana gelir ve bununla birlikte sistemde dengesizlikler oluşur.

Dünya üzerindeki tüm canlılar ve bu canlıların yaşamını sürdürebilmesi için uygun koşulları oluşturan fiziki çevre ekosistemi oluşturur. Bu ekosistem içerisindeki bitkiler, hayvanlar, mantar ve mikroorganizmalar ise biyoçeşitliliktir. Biyoçeşitliliğin yeterli seviyede olması ekosistemi dengede tutarak ekosistemlerin doğallığını korumasına yardımcı olur.

Biyoçeşitliliğin Faydaları Nelerdir?

Biyoçeşitliliğin varlığı insan varlığının da devamını sağlayan en önemli unsurlardan biridir. İnsanın dünya üzerindeki varlığını devam ettirebilmesi biyoçeşitliliğin devamına bağlıdır. Küresel ısınma, erozyon, hava kirliliği biyoçeşitliliğin korunması ile önlenebilir. Biyoçeşitliliğin insanlar tarafından zarara uğraması insan soyunun da sonunu hızlandırmaktadır. Nüfusun gün geçtikçe artması, doğal yaşam alanları, yeni yerleşim alanları, tarım alanları, ulaşım yolları, fabrikalar, konutlar vb. gibi insan etkinliklerinin artması biyoçeşitliliğin zarar görmesine sebep olur. Ancak önemle dikkat edilmesi gereken nokta insan yaşamının sürdürülebilmesi için yapılan bu uğraşlar biyoçeşitliliğe zarar vererek insan yaşamınızı sonlandırmaya başlamaktadır.

Biyoçeşitlilik ile ekosistemlerin sahip olduğu bütünlük iklim, yağış rejimi, tür sosyolojisi gibi doğal dengelerin korunmasını sağlar. Ekosistemin korunması dünya üzerine doğal halde bulunan türlerin varlığını korumasını sağlar. Ancak insan ırkının çöp atık üretmesi, sömürü endüstrilerini desteklemesi, doğal kaynaklara saygısızca tutumu ekolojik ilişkilerin bozulmasına ve beraberinde biyoçeşitliliğin hızla azalmasına yol açmaktadır.