Dinde Sonradan İcat: Bidat Nedir?

bidat nedir, bidat ne demek, bidat anlamı nedir, bidat dinsel anlamı nedir

Sözlükte daha önce herhangi bir örneği yapılmamış ve sonradan icat edilmiş bir şey olarak geçen ve dini olarak yapılması olumlu bulunmayan şeyler, yani Bidat Nedir? Arapça bir kelime olan bidat sonradan ortaya çıkarılan şeyler anlamına gelir. Bidat adette ya da ibadette yapılabilir. Bidat yapıldığında hem adette hem de ibadette değişiklikler meydana gelir. Reformların da bidatlar arasında girdiği kavram şeriate karşıttır. Şeriate karşıt olduğu için onunla ters düşer ya da noksanlığa yol açar.

Bidat Ne Demektir?

Bidat dinde, peygamberin izni olmadan, Eshâb-ı kiram ve tabiin zamanından sonra, dinde yapılan değişiklikler, eklemeler ya da noksanlıklar anlamına gelir. Yapılan bu bidatlar ibadet olarak yapılır ve genellikle sevap olduğu düşünülür.  Dinde yapılan reformlar dinde bidat olarak değerlendirilir ve hadislerde bu bidatların kötü olduğu iletilir.

Bidatlar kendi arasında itikatte olan ve ibadet olan olmak üzere ikiye ayrılır. İtikatte olan bidatlar ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden çıkarılarak yapılır. Bu bidatları genellikle derin alimler yani müctehid olan kişiler çıkarır. Müctehid itikat bilgilerinde bidata giderse suçlu sayılır. Müctehidin yaydığı bilgilere inanan kişiler ise kafir olur. Dinde bidat sahipleri dalalet ehli olarak geçer yani bu kişiler en büyük günahlardan bile daha büyük günah işliyor sayılır. Bununla ilgili Hz. Muhammed ”Ben onlardan değilim, onlar da benden değildir. Onlara karşı cihad, kâfirlerle cihad gibi önemlidir.” buyurmuştur. Ayrıca Peygamgamber efendimiz bidat ile ilgili aşağıda yer alan hadis-i şerifleri iletmiştir.

  • Bid’atlerin hepsi dalalettir (sapıklıktır), yoldan çıkmaktır.
  • Bid’at sahiplerinin ibadetleri kabul olmaz (yani sevap verilmez).
  • Bid’at sahibine hürmet eden kimse, İslamiyeti yıkmaya yardım etmiş olur.
  • Bir kimse, bir bid’at meydana çıkarsa veya bir bidati işlese, Allahü tealanın ve meleklerin ve bütün insanların laneti, onun üzerine olur. Onun farzları ve nafile ibadetleri kabul olmaz.

Dine göre faydalı bir bidat olmaz. Bidatlerin hepsi kötüdür, ya küfür içerirler ya da büyük günahtırlar. Bidat dini değiştirmek, dinde noksanlık görüp onun yerine başka hükümler getirmektir. Bidat çıkarmak isteyen kişiler islam alimlerini beğenmez, hadisleri uydurma zannederler.