Son Günlerin Tartışma Konusu : Beka Nedir?

beka nedir, beka sorunu nedir, beka ne anlama gelir

Son günlerde özellikle siyasilerin ağzından sıkça duyduğumuz kelimelerden biri ”beka”. Beka sorunu, beka kavramı gibi hemen herkesin dilinde dolanan, tartışma programlarında ve mitinglerde sürekli duyduğumuz beka nedir, ne anlama gelir sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Beka Nedir ve Ne Anlama Gelir?

Beka kelimesi sözlük anlamında ölümsüzlük, kalıcılık, ölmezlik anlamına gelir. Aynı zamanda Arapça dilinde ise kalıcı olma, artma gibi bir anlamı vardır. Dini kaynaklarda ise beka tüm alemin yaratıcısı olan Allah’ın sonsuz bir varlığa sahip olması, Allah’ın sonsuz varlığını kabul etme anlamında kullanılır. Varlığının asla sonu olmayan Allah’ın bir sıfatıdır. Baki olmak, ebedilik gibi anlamları da bulunan beka kelimesi durmak, sürmek, devam etmek ve özellikle eski hâli üzere sabit olmak gibi anlamları ifade eder.  Allah’ın varlığının bir sonunun olmamasıdır. Bütün sonradan yaratılan varlıklar için bir son düşünüldüğü halde, O’nun için bir son düşünülememesi anlamlarını taşıyan beka sonsuza kadar kendi kendine bâki olmaktır. Beka Allah için ilim, hayat ve kudret sıfatlarını taşır. Beka aynı zamanda belirli bir süreye dek, bir başkasına muhtaç olan, ihtiyacı olan varlık, kişi anlamına gelir.

Beka siyaset dilinde de kullanılan bir kelimedir. Bir devlet özelinde bekadan bahsedebilmek için;

  • Devletin toprak bütünlüğünün
  • Devletin ahdi hukukunun
  • Devletin anayasal düzeninin iç ve dış tehditlere karşı korunması şartı gereklidir. Bu şartların korunması ile devlet özelinde bekadan bahsedilebilir.

Beka ve beka sorunu ifadeleri özellikle ülkemizde terörle mücadele aşamasında sıkça konuşulan ve adı geçen ifadeler arasında yer alır. “Devletin ve milletin bekası tehlikededir” şeklinde sıkça adı geçen beka demek devletin varlığını korumak, bulunduğu topraklarda kalıcılaşmak, tehditlere karşı dirençli olmak demektir. Ülkelerin bulunduğu coğrafya içerisindeki bereketinin, siyasi ya da ticari potansiyelinin, üretim ve eğitim gücünün dış güçlerde yarattığı risklere karşı direnmeyi tanımlar. Beka bir ülkenin tüm dış tehlikelere rağmen toprak bütünlüğünü sürdürmesi, anayasal düzenini bu tehlikelere karşı koruması demektir. Önemli bir hassasiyet ölçüsü olan beka, ülkelerin inancının, kararlığının ve direncinin varlığı ile ortaya çıkar.