Tıbbi Öykü: Anamnez Nedir?

anamnez nedir, anamnez ne demek, anamnez anlamı nedir

Herhangi bir rahatsızlık sonucu doktora göründüğümüzde doktor ilk olarak bizden hastalık ile ilgili şikayetlerimizi dinler. Hastalığın ne olduğunu anlayabilmek, hastalık ve süreci ile ilgili bilgi ve veri toplamak için sorular sorulur. Bu sorular doktorun hastalığımızı daha iyi anlayarak kavrayabilmesini, hastalığa net bir teşhis koyabilmesini sağlar. İşte muayene sırasında doktorun hastaya ve hastalığa dair teşhis koyabilmesi için yapılan bu sorgulamaya anamnez adı verilir. Bu yazımızda anamnez nedir, nasıl yapılır gibi soruların detaylı yanıtlarını bulabilirsiniz.

Anamnez Nedir? Nasıl Yapılır?

Anamnez tıbbi bir işlem sürecidir. Bu işlem doktorun hastanın hastalığının semptomlarını kaydetmesi ile gerçekleşir. Hastaya teşhis koyma amaçlı sorular sorularak yapılan anamnez için, hastanın öyküsü, tıbbi öykü gibi farklı tanımlamalar da kullanılabilir. Anamnez sırasında  doktor hastayı ve yakınlarını sorgular. Bu sorgulamada hastanın mevcut ya da geçmiş hastalıkları hakkında kendisinden bilgi alınabileceği gibi ailesinden ya da bir yakınından bilgi alınabilir.

Hastalığın teşhis aşamasında en önemli adımlardan biri olan anamnezin amacı tanıya yardımcı olabilecek bilgi ve verileri toplamaktır. Anamnezde hastaya, mevcut yaşadığı ya da geçmişte yaşadığı hastalık, geçmişte ailesinde görülmüş olan hastalıklar ile ilgili sorular sorulur. Bu sorular sonucu hastanın yaşadığı rahatsızlık tümden bir değerlendirmeden geçerek hastalığa teşhis konulması için gerekli tetkikler belirlenir. Kimi rahatsızlıklarda sadece anamnez alınması ile de hastaya teşhis konulabilir.

 Anamnez hastanın doktoru tarafından alınabileceği gibi diğer sağlık çalışanları tarafından da alınabilir. Anamnez soruları belirli bir sıradan ve düzenden geçer. İlk olarak hastanın kimlik bilgileri alınır. Daha sonra hastanın kendisinin ağzından hastalığına dair şikayetleri ve rahatsızlıkları dinlenir. Ardından hastanın daha önce geçirmiş olduğu hastalıklar ya da ailesinin geçmişinde bir hastalık olup olmadığı öğrenilir. Bunlar öğrenildikten sonra hastanın sosyoekonomik durumu, alışkanlık ve yaşam biçimi öğrenilerek hastalığına dair bir ön teşhis yapılır. Ön teşhis sonrası anamnezi fizik muayene ve laboratuvar (kan, görüntüleme vb) takip eder. İyi yapılmış bir anamnez hastanın hastalığının tanısında fizik muayeden daha fazla ipucu verebilir, ayrıca hasta ile doktor arasındaki güvenin temelini atan bir adımdır. Bu yüzden mutlaka yapılmalı ve düzen ve sırasına dikkat edilmelidir.