Neyin Ne Olduğunu Öğreneceğiniz Tek Adres

Ana Düşünce Nedir?

ana düşünce nedir?

Ana düşünce nedir?

Ana düşünce nedir? Öğretmenlerin biricik ‘Bu konunun ana düşüncesi nedir?’ cümlesiyle terleyen yegane çocuklar toplanın ana düşünce ya da ana fikir nedir sorusu ile sizden istenen aslında kişiyi yazma eğilimine iten ilk düşünce. Yani basit bir örnekle açıklamak gerekirse Ali, Leyla’ya çok aşık oluyor, ama Ali çok da çekingen bir çocuk. Leyla’nın da anlaması için aşkı ile ilgili bir hikaye yazıyor. İşte bu hikayenin çıkış noktası Ali’nin Leyla’ya olan hislerini açıklama isteğidir. Bu da o hikayenin ana fikridir.

Ana düşünce ya da ana fikir düz yazının bir tür mesajıdır. Öyle ki yazı henüz oluşmadan önce ana fikir vardır. Konuda sapmaların dışına çıkmamak için bir yazıya başlamadan önce o yazının ana fikrini oluşturup buna yazı boyunca hakim olmanız gerekmektedir. Yazı temelinde ‘giriş, gelişme ve sonuç’ bölümlerinden oluşur. İşte yazının giriş bölümündeki ilk paragrafta ana düşünce hakkında ilk intibaları elde etmiş olursunuz.

Ana düşünce ile konu aynı mıdır?

Ana düşünce ve konu aslında birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Ana düşünce konudan farklı olamayacağı gibi konu da ana düşünceden sapmamalıdır. Şöyle ele alırsak bir adamın işe gitmesi konudur. Ancak iş hayatındaki zorlukla ilgili anlattıkları ana fikirdir. Yani bir yazının konusu tüm olay ya da durumdur. Ana düşünce ise bu konunun neden anlatıldığıdır. Bu ikisini birbirinden ayırabilmenin türlü türlü yolu var. O terleten öğretmen rolüne bürünüp okuduğunuz metine ‘Burada ne anlatılıyor?’ sorusunu sorduğunuzda beyninizde yanan ışıkla birlikte gelen yanıt okuduğunuz metnin konusudur. Metine bir daha dönüp ‘Yazar burada ne anlatmak istiyor?’ diye sorduğunuzda ise sizde uyanan düşünceler o metnin ana düşüncesi ya da ana fikridir.

Paragrafta ana fikir nasıl bulunur?

Bir yazıda bir ana düşünce ya da ana fikir olabileceği gibi birden fazla fikirden de oluşma olasılığı vardır. Ana fikir bir parçanın içinde hatta kısacık bir cümlede bile verilmiş olabilir. Peki bir paragrafta ana fikir nasıl bulunur? Ana düşünceyi belirlemek için sözcüklerin cümlelerin içinde kazandığı anlamı ve görevi hakkındaki yargıyı kontrol etmelisiniz. Her paragrafta olabileceği gibi genelde ikinci cümlede konunun ana fikrini bulabileceğinizi bulabilirsiniz.

Exit mobile version