Taşeron İşçileri İlgilendiriyor: 4B Nedir?

4B nedir, 4B ne demek, 4B anlamı nedir

Son günlerin en çok konuşulan ve merak edilen konularından biri 4b statüsü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun geçtiğimiz haftalarda yaptığı; “4 C’den 4 B’ye emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Ücretlerinde yüzde 10 artış yapıyoruz. İzin sürelerinde de bir düzenleme gerçekleştireceğiz.” açıklamasından sonra birçok kişi 4B, 4c gibi statülerin ne olduğu hakkında araştırmalar yapıyor. Peki 4B nedir? 4B kadro statüsü kimleri kapsar? İşte detaylar…

4b Nedir? 4B Statüsü Kimleri Kapsar?

657 sayılı Kanunun “İstihdam Şekilleri” başlıklı 4’ncü maddesinin (b) bendinden gelen 4B; kanunda  kariyer meslek olarak anılan meslekler dışında kalan diğer kadrolar olarak geçer. Kanuna göre bu kişiler; “Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir“ olarak tanımlanmıştır. İstisnai bir kadro türü olan 4B kadrosunda kişiler genellikle devlet tarafından yürütülen projeler kapsamında çalıştırılır. Bununla birlikte temin edilmesinde güçlük çekilen uzman personelin istihdamı amacı ile 4B kadrosu kullanılır. Ancak günümüzde öğretmen, Sağlık, Büro, Destek personeli gibi özel istihdam gerektirmeyen pozisyonlarda da 4B ataması yapılabilmektedir. Kanuna göre bu kadrolarda işe alınan kişiler geçici işlerde ve en fazla 1 (yıl) ile sınırlı olmak üzere çalıştırılmaktadır.

Kimler 4/B Personel Olabilir?

Geçici süreli ve sözleşmeye dayalı kamu personeli olan 4B kadrosuna aşağıda yer alan meslek gruplarından işçi alınabilir:

Sağlık Hizmetleri Personelleri

 • Diş tabibi
 • Veteriner hekim
 • Eczacı
 • Biolog
 • Çocuk gelişimcisi
 • Diyetisyen
 • Fizyoterapist
 • Psikolog
 • Sağlık fizikçisi
 • Sosyal çalışmacı
 • Hemşire
 • Ebe
 • Sağlık teknikeri
 • Sağlık memuru
 • Laborant
 • Diğer sağlık personeli

Bu sağlık personelleri ile birlikte öğretmen, mühendis, tekniker, teknisyenler, büro ve destek personelleri de 4B sözleşmeli personeli olarak işe alınabilmektedir.